iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Onomastyka i dialektologia : prace dedykowane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko
Author/editor: pod red. Hanny Popowskiej-Taborskiej i Jerzego Dumy
Publication place: Warszawa
Publisher: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Year: 1997
Pages: 324 s.
Languages: pol, etc.
Abstract: Książka poświęcona prof. E. Rzetelskiej-Feleszko zawiera artykuły poruszające rozmaite zagadnienia związane z nazwami własnymi i dialektami. Wyniki swoich badań prezentują nie tylko uczeni polscy, ale również niemieccy, bułgarscy i macedońscy. Tom zawiera 37 artykułów, w tym bibliografię prac prof. E. Rzetelskiej-Feleszko. (MF)
Author headings:
rd. Popowska-Taborska, Hanna [Show]
rd. Duma, Jerzy [Show]
Keywords: dialektologia, język polski, księga pamiątkowa, onomastyka 2 (dyscyplina), Rzetelska-Feleszko Ewa (1932-2009)
Tags:
Classification:
1.6.3. Festschriften [Show]
1.5. General part. Onomastics [Show]
Personal subject heading:
Rzetelska-Feleszko, Ewa [Show]
Articles:
FASKA Helmut: Bilabialny sonor w serbšćinje a problem jeho fonologiskeho statusa .- Warszawa, 1997 [Show]
WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa: Cap, Pyrcz i Kozieł, czyli o wędrówkach w Karpatach .- Warszawa, 1997 [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Co - sygnał komplementacji? .- Warszawa, 1997 [Show]
FELESZKO Kazimierz: Czy Franzku i Reßku to zgodna para? .- Warszawa, 1997 [Show]
ZIENIUKOWA Jadwiga, WICHERKIEWICZ Tomasz: Do-Pyjter-Jaśka i cym-Hala-Mockja oraz inne zjawiska z antroponimii Wilamowic w dawnym Księstwie Oświęcimskim .- Warszawa, 1997 [Show]
FURDAL Antoni: Geonimy w polskim przekładzie "Czasu kobiet" Christiana Krockowa .- Warszawa, 1997 [Show]
JAKUS-BORKOWA Ewa: Imię Ewa w polskim nazewnictwie .- Warszawa, 1997 [Show]
DUMA Jerzy: *Jutrъjь Bogъ i *Bělъjь Bogъ jako bóstwa światłości u pogańskich Słowian .- Warszawa, 1997 [Show]
SIATKOWSKI Janusz: Kaszubskie merlica - ps. *mьrlica .- Warszawa, 1997 [Show]
REICHAN Jerzy: Kategorialne nazwy czynności w gwarach polskich .- Warszawa, 1997 [Show]
MRÓZEK Robert: Nacechowanie dialektalne składników antroponimicznych żargonu uczniów polskich w Czechach .- Warszawa, 1997 [Show]
GAJDA Stanisław: Najnowsze dzieje polskich nazw własnych .- Warszawa, 1997 [Show]
WAUER Sophie: Die Namen der Uckermark in Nachbarschaft zu Pommern .- Warszawa, 1997 [Show]
KREJA Bogusław: Nazwiska na -( )ga itp. a problem tzw. nazwisk dopełniaczowych .- Warszawa, 1997 [Show]
KOWALIK-KALETA Zofia: Nazwisko w kulturze polskiej : powstanie pojęcia i funkcja wartości .- Warszawa, 1997 [Show]
WROCŁAWSKA Elżbieta: Nazwy Łużyczan i ich mowy w wybranych językach słowiańskich i innych europejskich .- Warszawa, 1997 [Show]
WENZEL Walter: Niedersorbische Personennamen aus Kirchenbüchern des 17. Jahrhunderts .- Warszawa, 1997 [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: O gramatykalizacji kategorii partytywności : paralela rozwojowa kaszubsko-bułgarska .- Warszawa, 1997 [Show]
RIEGER Janusz: O znaczeniu nazw rzecznych dla ustalania najdawniejszej granicy etniczno-językowej polsko-ukraińskiej : w związku ze studium W. Makarskiego .- Warszawa, 1997 [Show]
FOSTER Elżbieta: Onomastyczne sposoby wyznaczania centrum osadniczego Czrezpienian .- Warszawa, 1997 [Show]
WARCHOŁ Stefan: Polsko-wschodniosłowiańskie nazwiska hybrydalne w wyspowej gwarze wsi Łabunie koło Zamościa .- Warszawa, 1997 [Show]
EICHLER Ernst: Pommern (Pomorze) in der slavischen Onomastik : methodische Bemerkungen .- Warszawa, 1997 [Show]
POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Profesor Ewa Rzetelska-Feleszko .- Warszawa, 1997 [Show]
MALEC Maria: Przydomki hagionimiczne w funkcji samodzielnych imion osobowych .- Warszawa, 1997 [Show]
CZOPEK-KOPCIUCH Barbara: Przynależność językowa dawnej Nowej Marchii w świetle danych toponomastyki .- Warszawa, 1997 [Show]
BREZA Edward: Rzeczowniki rąbca, rębca, rębiec, rąbek, rąbczyk i inne ujawnione w kaszubskich nazwiskach .- Warszawa, 1997 [Show]
HINZE Friedhelm: Slovinz. vùo̯břȯu̯d 'Abendmahl' .- Warszawa, 1997 [Show]
BORYŚ Wiesław: Słowińskie obëčėj 'kobiece okrycie głowy' i wyrazy pokrewne .- Warszawa, 1997 [Show]
POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Sprawki kaducze .- Warszawa, 1997 [Show]
CIEŚLIKOWA Aleksandra: Staropolskie antroponimy przezwiskowe w świetle słownictwa gwarowego .- Warszawa, 1997 [Show]
ŠĚRAKOWA Irena: Syntagmy typa knjez Nowak/knjeni Nowakowa : na zakładźe materiala ze serbskeho katolskeho dialekta .- Warszawa, 1997 [Show]
MOSZYŃSKI Leszek: Szymon Budny jako onomasta .- 1 : Antroponimia .- Warszawa, 1997 [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Śpiewnik Szymona Krofeya (1586) wobec współczesnych mu wybranych polskich i łużyckich kancjonałów luterańskich .- Warszawa, 1997 [Show]
ZIERHOFFER Karol, ZIERHOFFEROWA Zofia: Wpływ języka francuskiego na polskie nazewnictwo obce w XVIII wieku .- Warszawa, 1997 [Show]
VIDOESKI Božidar: Називи за 'извори' во македонскиот диалектен јазик и нивната застапеност во топонимијата : прилог кон македонската географска терминологија .- Warszawa, 1997 [Show]
DIMITROVA-TODOROVA Liljana: Отражение на диалектите в топонимията .- Warszawa, 1997 [Show]