iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Називи за 'извори' во македонскиот диалектен јазик и нивната застапеност во топонимијата : прилог кон македонската географска терминологија
Author/editor: Божидар Видоески
Published in: Onomastyka i dialektologia : prace dedykowane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko .- Warszawa, 1997 [Show]
Pages: 281-292
Languages: mac
Abstract: Авторот претставува еден список лексеми со значение 'извор' (било од словенски, било од несловенски (албански, грчки, турски) јазици), собрани во македонските земи и забележува случаи на нивна употреба во топонимијата. Видно е, дека повеќето лексеми се јавуваат на ограничени ареали, а само бунар и чешма се јавуваат на сета македонска територија. (MF)
Abstract 2: Autor prezentuje zebraną na terytorium języka macedońskiego listę leksemów o znaczeniu 'źródło', odnotowując jednocześnie przypadki ich stosowania w toponimii. Dotyczy to zarówno nazw rdzennie słowiańskich, jak i tych pochodzenia albańskiego, greckiego lub tureckiego. Okazuje się, że spośród wszystkich omówionych nazw jedynie бунар i чешма występują na całym macedońskim terytorium językowym. (MF)
Author headings:
au. Vidoeski, Božidar [Show]
Keywords: język macedoński, terminologia geograficzna, toponim, 'źródło', бунар, чешма
Tags:
Classification:
3.2.7.2. Macedonian. Toponymy [Show]
3.2.6.3. Macedonian. Terminology [Show]
3.2.6.2. Macedonian. Dialectal lexicon [Show]