iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: O gramatykalizacji kategorii partytywności : paralela rozwojowa kaszubsko-bułgarska
Author/editor: Małgorzata Korytkowska
Published in: Onomastyka i dialektologia : prace dedykowane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko .- Warszawa, 1997 [Show]
Pages: 159-165
Languages: pol
Abstract: W artykule przedstawiono podobieństwa w sposobie gramatykalizacji kategorii partytywności w języku bułgarskim i kaszubskim, które polegają na użyciu konstrukcji przyimkowej z frazą nominalną w dopełniaczu (bułg. przyimek , kasz. ṷod). W języku bułgarskim - niewątpliwie pod wpływem języka greckiego - przykłady takich konstrukcji pojawiają się wcześnie. W języku kaszubskim źródłem przyimkowej konstrukcji partytywnej był najprawdopodobniej język niemiecki. Różnice w dwóch językach polegają na tym, że we współczesnym języku bułgarskim konstrukcje zawierające frazy ˆNP. nie są postrzegane jako archaizmy, są neutralnym elementem systemu, natomiast w języku kaszubskim konstrukcja taka powoli zanika i traktowana jest jako relikt językowy, co może wiązać się z zerwaniem bezpośrednich kontaktów z żywiołem niemieckim. (PK)
Author headings:
au. Korytkowska, Małgorzata [Show]
Keywords: gramatykalizacja, język bułgarski, język kaszubski, opis konfrontatywny, partytywność, wpływ językowy
Tags:
Classification:
1.2. General part. Historical problems [Show]
3.1.2. Bulgarian. History of language [Show]
8.3. Kashubian [Show]
10.2. Other languages influence on Slavic languages [Show]