iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Nazwy Łużyczan i ich mowy w wybranych językach słowiańskich i innych europejskich
Author/editor: Elżbieta Wrocławska
Published in: Onomastyka i dialektologia : prace dedykowane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko .- Warszawa, 1997 [Show]
Pages: 303-306
Languages: pol
Abstract: Autorka omawia etnonimy określające Łużyczan oraz nazwy łużycczyzny w językach łużyckich, niemieckim, polskim, czeskim, rosyjskim, francuskim oraz w łacinie, występujące w wybranych słownikach (ewentualnie w innych źródłach). Nazwy Łużyczan dzielą się na etnonimy typu: 1) niem. Wenden pochodzące od nazwy oznaczającej wszystkich Słowian, 2) głuż. Łužičenjo, niem. Lausitzer określające mieszkańców regionu Łużyce (także Niemców), 3) głuż. Serb/Serbja, niem. Sorben, łac. Sorabi oraz tworzone od łużyckiej nazwy właściwej composita (np. pol. Serbołużyczanie) i formy analityczne (np. pol. Serbowie Łużyccy). W materiale badawczym najczęściej występują formy analityczne. Stwierdzono, że z przyczyn zewnętrznojęzykowych w niektórych językach europejskich (poza łużyckimi) przez kilkaset lat funkcjonowało równolegle kilka nazw Łużyczan. (Bi)
Author headings:
au. Wrocławska, Elżbieta [Show]
Keywords: etnonim, języki europejskie, języki łużyckie, języki słowiańskie, Lausitzer, Łužičenjo, Łużyczanie, Serbja, Serbowie, Serbowie Łużyccy, Sorben, Wenden
Tags:
Classification:
7.7.1. Sorb Group. Anthroponymy [Show]
8.2.7.1. Polish. Anthroponymy [Show]
1.5. General part. Onomastics [Show]
10. Slavic – non-slavic part [Show]