iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Profesor Ewa Rzetelska-Feleszko
Author/editor: Hanna Popowska-Taborska
Published in: Onomastyka i dialektologia : prace dedykowane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko .- Warszawa, 1997 [Show]
Pages: 7-13
Languages: pol
Abstract: W artykule przedstawiono najważniejsze projekty naukowe oraz działalność E. Rzetelskiej-Feleszko w Instytucie Slawistyki (dawniej Instytucie Słowianoznawstwa) Polskiej Akademii Nauk. Omówiono wkład badaczki do rozwoju polskiej dialektologii, dialektologii historycznej, onomastyki, w tym terminologii i metodologii. Do dorobku E. Rzetelskiej-Feleszko należy również współautorstwo "Atlasu językowego kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich", udział w pracach nad "Atlasem dialektów łużyckich" oraz socjolingwistyczne artykuły o tematyce sorabistycznej. (Bi)
Author headings:
au. Popowska-Taborska, Hanna [Show]
Keywords: dialektologia, dialektologia historyczna, język polski, języki zachodniosłowiańskie, onomastyka 2 (dyscyplina), personalia, Polska, Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki, Rzetelska-Feleszko Ewa (1932-2009)
Tags:
Classification:
1.6.4. Personalia [Show]
8.2.3. Polish. Dialectology [Show]
8.2.7. Polish. Onomastics [Show]
8.3. Kashubian [Show]
7. Sorb Group [Show]
Personal subject heading:
Rzetelska-Feleszko, Ewa [Show]