iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Popowska-Taborska
Given names: Hanna
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Popowska-Taborska Hanna [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor POPOWSKA-TABORSKA Hanna .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2009 [Recenzja pracy: PANIC Idzi: Zachodniosłowiańska nazwa Niemcy w świetle źródeł średniowiecznych .- Katowice, 2007] Journal article [Show]
autor POPOWSKA-TABORSKA Hanna .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2014 [Recenzja pracy: POMIERSKA Justyna: Przysłowia kaszubskie : studium z paremiografii i paremiologii .- Gdańsk, 2013] Journal article [Show]
autor POPOWSKA-TABORSKA Hanna .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2009 [Recenzja pracy: Wczesna Słowiańszczyzna : przewodnik po dziejach i literaturze przedmiotu .- T. 2 : Bibliografia .- Warszawa, 2008, Recenzja pracy: Wczesna Słowiańszczyzna : przewodnik po dziejach i literaturze przedmiotu .- T. 1 : A-Z .- Warszawa, 2008] Journal article [Show]
autor POPOWSKA-TABORSKA Hanna .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2009 [Recenzja pracy: BRZEZIŃSKI Władysław: Słownictwo krajniackie : słownik gwary wsi Podróżna w Złotowskiem .- T. 5 : U-Ż oraz uzupełnienia .- Wrocław, 2009] Journal article [Show]
autor POPOWSKA-TABORSKA Hanna: "Aliae Cantiones Sacrae" współoprawne z "Małym Katechizmem" Michała Pontanusa .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2002 Journal article [Show]
autor POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Badacz dialektów kaszubskich i inicjator prac nad "Atlasem językowym kaszubszczyzny" .- Warszawa, 2013 Book article [Show]
autor POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Bałtyzm czy nie bałtyzm czyli rozważań o bałtyzmach w kaszubszczyźnie ciąg dalszy .- "Acta Baltico-Slavica" 2007 Journal article [Show]
autor POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Bogusław Kreja - przedstawiciel "pokolenia wczesnych lat trzydziestych" (1931-2002) .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2002 Journal article [Show]
autor POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Całe czterdzieści pięć lat .- "Pomerania : miesięcznik społeczno-kulturalny" 1999 Journal article [Show]
autor POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Co językoznawca powiedzieć może o wczesnych dziejach Słowian .- Kraków, 2001 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 124 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (13) ]

Related documents

Description Type Actions
Bibliografia prac Hanny Popowskiej-Taborskiej za lata 1955-1995 .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Całe czterdzieści pięć lat .- "Pomerania : miesięcznik społeczno-kulturalny" 1999 Journal article [Show]
MAŃCZAK Witold: Czy istnieją archaizmy peryferyczne? .- Białystok, 1999 Book article [Show]
BREZA Edward: Doktor honoris causa .- "Pomerania : miesięcznik społeczno-kulturalny" 1999 Journal article [Show]
POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Leksykografia kaszubska .- Opole, 2001 Book article [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Słowianoznawstwa PAN (Opole, 22 marca 2010 r.) .- "Slavia Orientalis" 2010 Journal article [Show]
Symbolae slavisticae : dedykowane Pani Profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej .- Warszawa, 1996 Book [Show]
WALCZAK Bogdan: Uwagi o "odchodzącym słownictwie" : w związku z książką K. Handke, H. Popowskiej-Taborskiej i I. Galsterowej .- Szczecin, 1999 Book article [Show]
MAKIEWICZ Tadeusz: W sprawie aktualnego stanu badań nad problemem kontynuacji kulturowej pomiędzy starożytnością a wczesnym średniowieczem w Polsce : punkt widzenia autochtonisty .- "Slavia Antiqua : rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim" 2005 Journal article [Show]
Z przeszłości polonistycznego językoznawstwa w Uniwersytecie Łódzkim .- "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica" 1999 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 11 found.
[ (1) |< First ]  1  2 [ Next >> (2) ] [ Last >| (2) ]