iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Pommern (Pomorze) in der slavischen Onomastik : methodische Bemerkungen
Author/editor: Ernst Eichler
Published in: Onomastyka i dialektologia : prace dedykowane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko .- Warszawa, 1997 [Show]
Pages: 79-83
Languages: ger
Abstract: W artykule przedstawiono rozważania metodologiczne dotyczące badań onomastycznych na Pomorzu, które było miejscem kontaktów niemiecko-słowiańskich. Autor wymienia takich językoznawców, jak J. Duma, E. Rzetelska-Feleszko, którzy swoimi pracami wnieśli znaczący wkład w rozwój badań nad językową przeszłością Pomorza. Wskazuje, że kartograficzna prezentacja materiału językowego pozwala często określić dystrybucję przestrzenną poszczególnych wyrazów i stanowić może ważne źródło analizy etymologicznej. Stwierdza także, że rekonstrukcja podstawowych form wyrazów powinna obejmować leksemy z innych języków słowiańskich i niesłowiańskich. Zastosowanie metod komparatystycznych pozwala wskazać polsko-niemieckie paralele leksykalne i fonetyczno-fonologiczne, które wystąpiły w nazewnictwie Pomorza. (PK)
Author headings:
au. Eichler, Ernst [Show]
Keywords: język niemiecki, języki zachodniosłowiańskie, kontakty językowe, metodologia, onomastyka 1 (zbiór nazw własnych), Pomorze Zachodnie, rekonstrukcja językowa
Tags:
Classification:
1.5. General part. Onomastics [Show]
10. Slavic – non-slavic part [Show]
Personal subject heading:
Rzetelska-Feleszko, Ewa [Show]
Duma, Jerzy [Show]