iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Duma
Given names: Jerzy
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Duma Jerzy [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor DUMA Jerzy .- "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Językoznawcze" 1997 [Recenzja pracy: Die Namen der fließenden Gewässer im Flußgebiet des Pregel = Nazwy wód płynących dorzecza Pregoły .- Stuttgart, 1996] Journal article [Show]
autor DUMA Jerzy: Czy istniał słowiański *Płaczybóg? .- "Prace Językoznawcze" 1999 Journal article [Show]
autor DUMA Jerzy: Dawne słowiańskie nazwy wzgórz i wzniesień na Pomorzu Zachodnim od XII do XIV wieku .- "Prace Językoznawcze" 2001 Journal article [Show]
autor DUMA Jerzy: Dyslokacja nazw miejscowych na Pomorzu Zachodnim pochodzących od dwuczłonowych nazw osobowych .- Lublin, 2000 Book article [Show]
autor DUMA Jerzy: Ewa Rzetelska-Feleszko (1932-2009) .- "Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie" 2009 Journal article [Show]
autor DUMA Jerzy: Jak odczytać nazwę rzeki Wełna? .- Warszawa, 2000 Book article [Show]
autor DUMA Jerzy: *Jutrъjь Bogъ i *Bělъjь Bogъ jako bóstwa światłości u pogańskich Słowian .- Warszawa, 1997 Book article [Show]
autor DUMA Jerzy: Kaszubska zmiana *ęi oraz *ŭ, * ĭ, *ë na tle rozwoju wokaliczno-konsonantycznego języków słowiańskich .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
autor DUMA Jerzy: Mieszanie fonetycznych form wyrazów: *dļ'bokъ, *dlybokъ, *dlǫbokъ, *glybokъ, *glǫbokъ itp. 'głęboki' w gwarach bułgarskich i macedońskich .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
autor DUMA Jerzy: Nazwy niektórych pagórków i wzgórz w Słowniku Bernarda Sychty .- Warszawa, 2000 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 27 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3 [ Next >> (2) ] [ Last >| (3) ]

Related documents

Description Type Actions
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Badania nad nazwami wodnymi na Kaszubach i Pomorzu .- Gdańsk, 2001 Book article [Show]
EICHLER Ernst: Pommern (Pomorze) in der slavischen Onomastik : methodische Bemerkungen .- Warszawa, 1997 Book article [Show]
BREZA Edward: Pomorskie nazwy miejscowe i terenowe .- Gdańsk, 2001 Book article [Show]
BUDZISZEWSKA Wanda: Zachowanie samogłosek nosowych w peryferycznych gwarach macedońskich - rezultatem wpływu innych języków bałkańskich .- Warszawa, 1992 Book article [Show]