iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Mieszanie fonetycznych form wyrazów: *dļ'bokъ, *dlybokъ, *dlǫbokъ, *glybokъ, *glǫbokъ itp. 'głęboki' w gwarach bułgarskich i macedońskich
Author/editor: Jerzy Duma
Published in: Procesy rozwojowe w językach słowiańskich .- Warszawa, 1992 [Show]
Pages: 29-35
Note: Mapa
Languages: pol
Abstract: W artykule przedstawiono zjawisko mieszania się fonetycznych postaci wyrazów bliskoznacznych. Celem jest wskazanie fonetycznych uwarunkowań, które doprowadziły do dominacji poszczególnych rdzeni wyrazów o znaczeniu 'głęboki' w gwarach bułgarskich i macedońskich. Analiza różnych form wyrazów 'głęboki' pozwala stwierdzić, że na terenie Bułgarii i Macedonii dominują kontynuanty z rdzeniem *dļ'b-. Starsze są najprawdopodobniej formy z rdzeniem glyb-, (dlyb-) i glǫb- (dlǫb-), które zachowały się w gwarach o wielu innych cechach archaicznych w Macedonii Egejskiej i niektórych dialektach rodopskich. Najprawdopodobniej występowały wcześniej na znacznie szerszym obszarze, na którym zostały wyparte przez formy z rdzeniem *dļ'b-. Rdzeń dlib- < *dlyb- występuje głównie w zachodniej Bułgarii. Materiał z innych języków słowiańskich pozwala na wnioski, że przedstawiony stan jest innowacyjny na tle innych języków słowiańskich, w których dominują formy z *glǫb-, np. słoweń. globòk, czes. hluboký, głuż. hłuboki, dłuż. głuboki i z *glyb-, np. sch. glibok, ros. gw. glybokij, brus. gw. glyb'oki. (PK)
Author headings:
au. Duma, Jerzy [Show]
Keywords: *dļ'bokъ, *dlǫbokъ, *dlybokъ, etymologia 1 (pochodzenie wyrazu), fonetyka 1 (cechy fizyczne dźwięków mowy), *glǫbokъ, *glybokъ, gwara, innowacja fonetyczna, język bułgarski, język macedoński, języki słowiańskie, rdzeń, sonant zgłoskotwórczy, zmiana fonetyczna
Tags:
Classification:
1.4. General part. Lexicology [Show]
3.1.1.1. Bulgarian. Phonetics. Phonology [Show]
3.2.1.1. Macedonian. Phonetics. Phonology [Show]
3.1.6.2. Bulgarian. Dialectal lexicon [Show]
3.2.6.2. Macedonian. Dialectal lexicon [Show]