iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Cap, Pyrcz i Kozieł, czyli o wędrówkach w Karpatach
Author/editor: Ewa Wolnicz-Pawłowska
Published in: Onomastyka i dialektologia : prace dedykowane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko .- Warszawa, 1997 [Show]
Pages: 293-301
Languages: pol
Abstract: W artykule analizowane są nazwiska odapelatywne z terenu historycznego pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego pochodzące od nazw oznaczających 'samca kozy' i notowane przed XVIII w. Omówiono poświadczenia leksemów w słownikach, spisach ludności i innych wykazach nazwisk, uwzględniając materiał z porównawczej dialektologii słowiańskiej oraz karpackiej. Od rodzimego leksemu słowiańskiego *kozъlъ pochodzą nazwiska polskie: Kozieł, Kozioł i słowackie: Kozel, Kozol, brak odpowiednich antroponimów łemkowskich. Nazwisko Cap reprezentowane jest we wszystkich badanych językach i posiada etymologię bałkańską (niesłowiańską). Antroponim Pyrcz/Percz wiąże się z leksemem południowosłowiańskim prč, występuje jedynie w antroponimii łemkowskiej i obrazuje leksykę odziedziczoną z języka praindoeuropejskiego, która po rozpadzie słowiańszczyzny rozwijała się inaczej w jej poszczególnych regionach, do gwary łemkowskiej wprowadzona została w wyniku migracji pasterskich w Karpatach. (Bi)
Author headings:
au. Wolnicz-Pawłowska, Ewa [Show]
Keywords: antroponimia 1 (zbiór antroponimów), bałkanizm, Cap, gwary łemkowskie, historia języka, język polski, język słowacki, Karpaty (region), karpatyzm, Kozieł, nazwisko odapelatywne, pogranicze językowe, Pyrcz
Tags:
Classification:
1.3. General part. Regional problems [Show]
1.2. General part. Historical problems [Show]
8.2.7.1. Polish. Anthroponymy [Show]
6.2.7.1. Slovak. Anthroponymy [Show]
9.4.7.1. Ukrainian. Anthroponymy [Show]