iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych : zbiór studiów
Author/editor: pod red. Elżbiety Wrocławskiej
Publication place: Warszawa
Publisher: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Year: 1994
Pages: 212 s.
Languages: pol
Abstract: Tom poświęcony pamięci prof. Z. Stiebera. Zawiera zbiór tekstów referatów wygłoszonych na konferencji "Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych" zorganizowanej w dniach 20-22 października 1992 r. przez Pracownię Języków Lechickich i Łużyckich Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Opublikowane teksty poruszają w aspekcie historycznym i współczesnym zagadnienia zmiany językowej oraz mechanizmów jej działania. (MF)
Author headings:
rd. Wrocławska, Elżbieta [Show]
Keywords: 1992 r., języki słowiańskie, księga pamiątkowa, materiały konferencyjne, norma językowa, rozwój języka, Stieber Zdzisław (1903-1980), Warszawa, zmiana językowa
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1.6.3. Festschriften [Show]
1.1. General part. Problems of modern languages [Show]
1.2. General part. Historical problems [Show]
Personal subject heading:
Stieber, Zdzisław [Show]
Articles:
BEDNARCZUK Leszek: Areały i procesy językowe w przedhistorycznej Polsce : komunikat .- Warszawa, 1994 [Show]
ZIENIUKOWA Jadwiga: Bilingwizm i warunki polityczne a procesy językowe : w świetle XIX-wiecznej prasy polskiej Pomorza i Śląska .- Warszawa, 1994 [Show]
SMOCZYŃSKI Wojciech: Etymologia scs. měsęcь i lit. mė́nuo jako ilustracja zmian językowych stwierdzanych przez porównanie zewnętrzne .- Warszawa, 1994 [Show]
SIEROCIUK Jerzy: Geograficzne rozmieszczenie zmienności funkcji formantów gwarowych .- Warszawa, 1994 [Show]
SZULOWSKA Wanda: Losy derywatów z sufiksem * (-ęta, -enię) w antroponimii polskiej i ukraińskiej .- Warszawa, 1994 [Show]
PIHAN-KIJASOWA Alicja: Mechanizmy kształtowania się norm języka literackiego polszczyzny północnokresowej XVI i XVII wieku .- Warszawa, 1994 [Show]
PELCOWA Halina: Mechanizmy nazwotwórcze i zmiany leksykalne w gwarach : na materiale gwar Lubelszczyzny .- Warszawa, 1994 [Show]
ROSZKO Roman: Modus relativus zanikającą kategorią? .- Warszawa, 1994 [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Najnowsze nazwy sklepów .- Warszawa, 1994 [Show]
MAŃCZAK Witold: Najważniejsze uwarunkowanie rozwoju językowego : frekwencja .- Warszawa, 1994 [Show]
POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Neologizmy leksykalne powstające w trakcie tworzenia kaszubskiego języka literackiego .- Warszawa, 1994 [Show]
WALCZAK Bogdan: Niemożność wskazania przyczyny jako narzędzie falsyfikacji hipotezy naukowej w językoznawstwie .- Warszawa, 1994 [Show]
BORYŚ Wiesław: O możliwościach odtwarzania historii słownictwa prasłowiańskiego .- Warszawa, 1994 [Show]
OKONIOWA Joanna: O przyczynach nieregularnego rozwoju grupy dl w dialektach polskich .- Warszawa, 1994 [Show]
CYBULSKI Marek: Pan i sługa : niektóre społeczne uwarunkowania zmian w polskich obyczajach językowych .- Warszawa, 1994 [Show]
WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa: Polonizacja nazw osobowych w miasteczku Smorgonie od początku XVII do połowy XVIII wieku .- Warszawa, 1994 [Show]
HANDKE Kwiryna: Przyczyny ograniczania fleksji nominalnej we współczesnej polszczyźnie .- Warszawa, 1994 [Show]
WROCŁAWSKA Elżbieta: Relacja dialekt - język literacki a kulturowe i systemowe uwarunkowania rozwoju kategorii nomina abstracta .- Warszawa, 1994 [Show]
KOWALSKA Alina: Rola czynnika ilościowego w przebiegu zmian fleksyjnych .- Warszawa, 1994 [Show]
LEWASZKIEWICZ Tadeusz: Rola prasy górnołużyckiej z lat 1842-1853 w kształtowaniu słownictwa języka literackiego : rekonesans badawczy .- Warszawa, 1994 [Show]
SŁAWSKI Franciszek: Spuścizna językoznawcza Zdzisława Stiebera .- Warszawa, 1994 [Show]
KWILECKA Irena: Staropolskie przekłady Biblii jako czynniki sprawcze zmian językowych .- Warszawa, 1994 [Show]
KSIĄŻEK-BRYŁOWA Władysława: Uwarunkowania, przyczyny i mechanizm zmian fleksyjnych : na przykładzie wariantów fleksyjnych .- Warszawa, 1994 [Show]
BUDZISZEWSKA Wanda: Uwarunkowania zmian semantycznych niektórych slawizmów bałkańskich .- Warszawa, 1994 [Show]
SATKIEWICZ Halina: Zmiany w zasobie leksykalnym najnowszej polszczyzny .- Warszawa, 1994 [Show]
Links:
Tekst dokumentu