iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Niemożność wskazania przyczyny jako narzędzie falsyfikacji hipotezy naukowej w językoznawstwie
Author/editor: Bogdan Walczak
Published in: Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych : zbiór studiów .- Warszawa, 1994 [Show]
Pages: 179-187
Languages: pol
Abstract: Autor analizuje przykłady hipotez naukowych dotyczących zaniku liczby podwójnej oraz wzdłużenia zastępczego w języku polskim. Za fałszywe uznaje te hipotezy, w których nie można wskazać przyczyn danego procesu: objaśnienie form typu dwa brata, dwa świadka w tekstach staropolskich, jakiego dokonał J. Łoś, hipotezy A. Potiebni oraz S. Kulbakina, S. Szobera i W. Doroszewskiego dotyczące braku paralelizmu pomiędzy pozycjami, w których widoczne są skutki wzdłużenia zastępczego (utrzymującymi się we współczesnym języku polskim a występującymi w staropolszczyźnie). Do hipotez prawdziwych zaliczone zostały: objaśnienie form typu dwa brata, dwa świadka, jakiego dokonali E. Nieminen i H. Grappin, oraz koncepcja J. Baudouina i H. Konecznej traktująca wzdłużenie zastępcze jako zjawisko powszechne, występujące przed spółgłoskami dźwięcznymi i bezdźwięcznymi poprzedzającymi zanikający jer słaby. (Bi)
Author headings:
au. Walczak, Bogdan [Show]
Keywords: dualis, historia języka, język polski, wzdłużenie zastępcze
Tags:
Classification:
1.6.5. History of Slavic studies [Show]
8.2.2. Polish. History of language [Show]
8.2.1.2. Polish. Morphology. Morphonology [Show]
8.2.1.1. Polish. Phonetics. Phonology [Show]
Personal subject heading:
Łoś, Jan [Show]
Koneczna-Świderska, Halina [Show]
Grappin, Henri [Show]
Baudouin de Courtenay, Jan Ignacy Niecisław [Show]
Nieminen, Eino [Show]
Potebnja, Oleksandr Opanasovič [Show]
Kul'bakin, Stepan Michajlovič [Show]
Doroszewski, Witold [Show]
Szober, Stanisław [Show]