iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Najważniejsze uwarunkowanie rozwoju językowego : frekwencja
Author/editor: Witold Mańczak
Published in: Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych : zbiór studiów .- Warszawa, 1994 [Show]
Pages: 87-93
Languages: pol
Abstract: W artykule autor stawia tezę, że na ewolucję języka ma wpływ czynnik frekwencji poszczególnych jego elementów. Omawia ją na następujących przykładach: rozwoju spółgłosek prasłowiańskich - spalatalizowanych k, g oraz tj, dj (wskazując, że spółgłoski dźwięczne, jako rzadziej używane, ewoluowały szybciej od bezdźwięcznych), mazurzenia (częstszego przy afrykatach niż przy spółgłoskach szczelinowych) oraz rozwoju nosówek w językach słowiańskich (jako rzadziej używane od samogłosek ustnych rozwijały się dużo szybciej), francuskich form czasownikowych (rozwój analogiczny jest znacznie rzadszy w formach najczęściej używanych, takich jak liczba pojedyncza, czas teraźniejszy czy tryb oznajmujący) oraz derywatów od rzeczownika król w różnych językach europejskich. Wynikami badań statystycznych dowodzi, że jeśli frekwencja danej formy jest wyższa, dominują formy regularne, a nie analogiczne. (MF)
Author headings:
au. Mańczak, Witold [Show]
Keywords: -ewicz, afrykata, analogia, frekwencja w tekście, język francuski, język prasłowiański, król, regularność formalna, rozwój języka
Tags:
Classification:
1.2. General part. Historical problems [Show]
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]