iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Uwarunkowania zmian semantycznych niektórych slawizmów bałkańskich
Author/editor: Wanda Budziszewska
Published in: Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych : zbiór studiów .- Warszawa, 1994 [Show]
Pages: 25-29
Languages: pol
Abstract: Autorka bada zagadnienie przesunięć semantycznych na przykładzie slawizmów rzeczownikowych w językach nowogreckim i rumuńskim. Przytacza kilkanaście przykładów takich przesunięć, wskazuje możliwe sposoby ich wystąpienia i podaje prawdopodobne etymologie leksemów. Wskazuje, że stosunkowo najwięcej takich zmian semantycznych dotyczy nazw z zakresu świata zwierzęcego oraz świata fantastycznego (jako przyczynę autorka wskazuje fakt, że właśnie w nazwach istot nadprzyrodzonych dochodzi do największych przesunięć znaczeniowych). Można również odnaleźć zmiany semantyczne w zakresie terminologii wojskowej, ukształtowania terenu oraz kultury materialnej. Autorka podkreśla także trudności w dostępie do źródeł (w tym słowników) nowogreckich. (MF)
Author headings:
au. Budziszewska, Wanda [Show]
Keywords: etymologia 1 (pochodzenie wyrazu), język nowogrecki, język rumuński, języki południowosłowiańskie, slawizm, zmiana znaczeniowa
Tags:
Classification:
10.1. Slavic influence on other languages [Show]
1.4. General part. Lexicology [Show]