iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Geograficzne rozmieszczenie zmienności funkcji formantów gwarowych
Author/editor: Jerzy Sierociuk
Published in: Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych : zbiór studiów .- Warszawa, 1994 [Show]
Pages: 149-158
Note: Mapy
Languages: pol
Abstract: W artykule zaprezentowano zmienność funkcji formantów, która polega na zmianie chociażby jednego elementu w obrębie sieci relacji semantycznych tworzących znaczenie formantu właściwe dla danej kategorii. Formant rozumiany jest jako element jednokategorialny, który może wystąpić w konkretnej funkcji semantycznej w układzie przestrzennym. Przy opisie zastosowano składnikową analizę funkcji formantu, która została przedstawiona przez S. Grabiasa w pracy "Typy derywacji i składnikowa analiza funkcji formantów". Analizie poddanych zostało ponad 120 000 formacji rzeczownikowych - zebranych w latach 1986-1992 - pochodzących ze 104 wsi Lubelszczyzny. Omawiane zjawisko notowane jest na znacznej liczbie przykładów formacji sporadycznych lub rzadkich i związane jest z umiejscowieniem poszczególnych derywatów w obszarze żywotności formantów, które charakteryzują się określonym zasięgiem i produktywnością. (PK)
Author headings:
au. Sierociuk, Jerzy [Show]
Keywords: analiza składnikowa, formant słowotwórczy, geolingwistyka, gwara, Lublin (region), pogranicze językowe, zmiana znaczeniowa
Tags:
Classification:
8.2.3. Polish. Dialectology [Show]
8.2.1.3.1. Polish. Nominal formation [Show]
Personal subject heading:
Grabias, Stanisław [Show]