iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza
Author/editor: red. nauk. Alicja Pstyga, Krystyna Szcześniak
Publication place: Gdańsk
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego
Year: 2002
Pages: 326 s.
Languages: pol, etc.
Abstract: Materiały z międzynarodowej konferencji, którą zorganizował w Gdańsku w dniach 19-20 października 2000 r. Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Teksty referatów zaprezentowanych w tomie koncentrują się wokół trzech zagadnień: współczesnej leksykografii, interpretacji zjawisk językowych szeroko pojętych, głównie leksykalnych, oraz przekładu. (Kar)
Author headings:
rd. Pstyga, Alicja [Show]
rd. Szcześniak, Krystyna [Show]
Keywords: języki słowiańskie, leksykografia, leksykologia, materiały konferencyjne, translatoryka
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1.4. General part. Lexicology [Show]
1.1.2. General part. Problems of modern languages. Problems of translation [Show]
Articles:
OJCEWICZ Grzegorz: Epitet влажный w poezji Iwana Bunina i jej przekład na język polski .- Gdańsk, 2002 [Show]
SZCZEŚNIAK Krystyna: Hasła encyklopedyczne a etymologizacja toponimii rejonu kaliningradzkiego .- Gdańsk, 2002 [Show]
PRZASTEK-SAMOKOWA Maria: Jordana Radiczkowa słowa dzikie i oswojone... .- Gdańsk, 2002 [Show]
OZGA Krzysztof: Leksemy nieizomorficzne i ich rola w systemie językowym .- Gdańsk, 2002 [Show]
GRABSKA Marcelina: 'Matki' i 'żony', czyli stereotypy ról w asocjacyjnym obrazie kobiety .- Gdańsk, 2002 [Show]
RÁDULY Zsuzsanna: "Naziratel'" - nazwy roślin .- Gdańsk, 2002 [Show]
PODESZWIK Beata Edyta: Nazwy własne w "Pateryku Kijowsko-Pieczerskim" w polskim przekładzie Ryszarda Łużnego .- Gdańsk, 2002 [Show]
WYŻKIEWICZ-MAKSIMOW Regina: Paremiologia wobec współczesnych wydarzeń politycznych, kulturalnych i społecznych : na podstawie języka polskiego, serbskiego i chorwackiego .- Gdańsk, 2002 [Show]
ŻYŁKO Dorota: Polski przekład "Wielkiego kanonu pokutnego" .- Gdańsk, 2002 [Show]
SMÓŁKOWA Teresa: Prefiks anty- w neologizmach rzeczownikowych .- Gdańsk, 2002 [Show]
PSTYGA Alicja: Problemy teoretyczne współczesnego językoznawstwa a praktyka leksykograficzna : z perspektywy opracowań neograficznych języków słowiańskich .- Gdańsk, 2002 [Show]
MOCARZ-KLEINDIENST Maria: Przekaz znaczeń w przekładzie predykatywów stanu wewnętrznego .- Gdańsk, 2002 [Show]
MAJKIEWICZ Anna: Różne punkty widzenia, czyli nieintencjonalne nazywanie świata przez tłumaczy prozy Güntera Grassa na przykładzie opowiadania "Kot i mysz" .- Gdańsk, 2002 [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Słowa kluczowe - elementarne jednostki leksykalne języka informacyjno-wyszukiwawczego .- Gdańsk, 2002 [Show]
KRYŻAN-STANOJEVIĆ Barbara: Słowo jak towar .- Gdańsk, 2002 [Show]
MAĆKIEWICZ Jolanta: Słowo z perspektywy językoznawcy naiwnego .- Gdańsk, 2002 [Show]
CHOMIK Dominik: Wartość słowa a procesy składniowe w drobnych ogłoszeniach prasowych .- Gdańsk, 2002 [Show]
KARZARNOWICZ Jarosław: 'Wiara' i 'nadzieja' oczami językoznawcy .- Gdańsk, 2002 [Show]
NESTEROWICZ Bogdan: W.K. Trediakowski, jego nieznany poemat "Feoptija" i kształtowanie się rosyjskiej leksyki filozoficznej w połowie XVIII i w XIX wieku .- Gdańsk, 2002 [Show]
MOSZYŃSKI Leszek: Zagadki przekładu .- Gdańsk, 2002 [Show]
SPAGIŃSKA-PRUSZAK Agnieszka: "Zwierzyniec" głupoty i mądrości ludzkiej w języku polskim, rosyjskim i chorwackim .- Gdańsk, 2002 [Show]
PROCHARAVA Svjatlana: Глагол в словаре и в тексте .- Gdańsk, 2002 [Show]
NOVOŽENOVA Zoja: Глаголы движения в разных структурно-семантических типах предложения .- Gdańsk, 2002 [Show]
ČERVINSKAJA Žanna: К вопросу о классификации фразеологических единиц, содержащих компоненты, обозначающие невербальные средства коммуникации .- Gdańsk, 2002 [Show]
YAMADA Isamu: К функции постфикса -ся(-сь) в русских глаголах .- Gdańsk, 2002 [Show]
DUBÌČINS'KIJ Volodimir Volodimirovič: Концепция словаря лексических параллелей русского и польского языков .- Gdańsk, 2002 [Show]
KOCHMAN Stanisław: О "полонизмах" в "Тилемахиде" Василия Тредиаковского : к вопросу о русско-польских литературных взаимосвязях в XVIII веке .- Gdańsk, 2002 [Show]
ALEKSÊÊNKO Michajlo Andrìjovič: Отфразеологические лексические дериваты в словарях современного русского языка .- Gdańsk, 2002 [Show]
BUDNIAK Danuta: Полонизмы в текстах современного украинского языка .- Gdańsk, 2002 [Show]
WIERZBIŃSKI Jarosław: Синонимичные слова в художественном тексте и в словаре .- Gdańsk, 2002 [Show]
BEDNARCZYK Anna: Слон - какой он есть, всем видно .- Gdańsk, 2002 [Show]
ŻUREK Maria: Фиксация слов в словарях и изменения в лексической системе языка .- Gdańsk, 2002 [Show]