iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: "Zwierzyniec" głupoty i mądrości ludzkiej w języku polskim, rosyjskim i chorwackim
Author/editor: Agnieszka Spagińska-Pruszak
Published in: Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza .- Gdańsk, 2002 [Show]
Pages: 174-180
Languages: pol
Abstract: Celem artykułu jest ukazanie sposobów postrzegania człowieka i ocenę jego cech intelektualnych za pomocą niektórych znaczeń metaforycznych wyrazów i związków frazeologicznych w języku polskim, rosyjskim i chorwackim. Przeprowadzona została analiza konotacyjnych znaczeń skoncentrowanych na ocenie 'głupi' / 'mądry', wykazująca w trzech badanych jezykach zarówno podobieństwa, jak i różnice w ocenie człowieka, motywowanej cechami i zachowaniem zwierzęcia. (Kar)
Author headings:
au. Spagińska-Pruszak, Agnieszka [Show]
Keywords: aksjologizacja, analiza porównawcza, frazeologizm, język chorwacki, język polski, język rosyjski, konotacja 2 (relacja asocjacyjna), leksem, znaczenie przenośne
Tags:
Classification:
1.4.1.2. General part. Lexicology. Contrastive studies. Phraseology [Show]
1.4.1. General part. Lexicology. Contrastive studies [Show]
8.2.6.5. Polish. Phraseology [Show]
9.2.6.5. Russian. Phraseology [Show]
4.6.5. Serbo-Croatian group. Phraseology [Show]