iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Series

Title: Prace Slawistyczne

Documents in series

Description Actions
SĘDZIK Władysław: Prasłowiańska terminologia rolnicza : rośliny uprawne : użytki rolne .- Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk, 1977 3 [Show] [+]
Problemy teoretyczno-metodologiczne badań konfrontatywnych języków słowiańskich .- Warszawa, 1991 89 [Show] [+]
Studia gramatyczne bułgarsko-polskie .- T. 4 : Modalność a inne kategorie językowe .- Warszawa, 1991 91 [Show] [+]
Synchroniczne badania porównawcze systemów gramatycznych języków słowiańskich : zbiór studiów .- Warszawa, 1992 97 [Show] [+]
Procesy rozwojowe w językach słowiańskich .- Warszawa, 1992 99 [Show] [+]
Studia gramatyczne bułgarsko-polskie .- T. 5-6 : Konfrontacja językowa, słowotwórstwo, wybrane kategorie semantyczne .- Warszawa, 1993 100 [Show] [+]
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny .- T. 5 : Leksyka 1 .- Warszawa, 1995 102 [Show] [+]
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny .- T. 6 : Leksyka 2 .- Warszawa, 1996 104 [Show] [+]
Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy .- Warszawa, 1997 105 [Show] [+]
KOWALIK-KALETA Zofia: Nazwisko w kulturze polskiej .- Warszawa, 1998 107 [Show] [+]
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny .- T. 7 : Leksyka 3 .- Warszawa, 1999 108 [Show] [+]
Słowiańskie słowniki gwarowe .- Warszawa, 2000 110 [Show] [+]
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny .- T. 8 : Leksyka 4 .- Warszawa, 2002 111 [Show] [+]
WOJTYŁA-ŚWIERZOWSKA Maria: Prasłowiańskie abstractum sufiksalne nomina actionis : formacje z podstawowym sufiksalnym -n-, -t- .- Warszawa, 2003 112 [Show] [+]
Studia gramatyczne bułgarsko-polskie .- T. 7 : Przewodnik po akademickiej "Gramatyce konfrontatywnej bułgarsko-polskiej" .- Warszawa, 2003 113 [Show] [+]
Procesy innowacyjne w językach słowiańskich .- Warszawa, 2003 114 [Show] [+]
Nazwy własne a kultura : Polska i inne kraje słowiańskie .- Warszawa, 2003 115 [Show] [+]
TRAWIŃSKA Maria: Fonetyka wielkopolskich rot sądowych .- Warszawa, 2005 116 [Show] [+]
MORITA Koji: Przemiany socjolingwistyczne w polskich społecznościach na Litwie (region trocki) i Białorusi (region iwieniecki) : studium porównawcze .- Warszawa, 2006 117 [Show] [+]
RASZEWSKA-ŻUREK Beata: Kształtowanie się nazwisk równych imionom w Polsce : wiek XIII-XVI .- Warszawa, 2006 119 [Show] [+]
GOLACHOWSKA Ewa: Język i kultura mieszkańców wsi włościańskich i szlacheckich dawnej ziemi drohickiej na Podlasiu : studium socjolingwistyczne .- Warszawa, 2006 120 [Show] [+]
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny .- T. 9 : Leksyka 5 .- Warszawa, 2007 121 [Show] [+]
BEDNARCZUK Leszek: Związki i paralele fonetyczne języków słowiańskich .- Warszawa, 2007 122 [Show] [+]
Słowotwórstwo i tekst .- Warszawa, 2007 124 [Show] [+]
Współczesna komunikacja językowa : najnowsze zmiany w leksyce i słowotwórstwie języków słowiańskich .- Warszawa, 2008 125 [Show] [+]
URBAŃCZYK-ADACH Natalia: Wariantywność walencji czeskiego czasownika : konkurencja struktur syntetycznych i analitycznych .- Warszawa, 2011 132 [Show] [+]
KISIEL Anna: Polskie partykuły wyróżniające : studium semantyczne .- Warszawa, 2012 135 [Show] [+]
Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku .- Warszawa, 2012 136 [Show] [+]
JANKOWIAK Lucyna Agnieszka: Synonimia w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku : na podstawie "Słownika terminologii lekarskiej polskiej" z 1881 roku .- Warszawa, 2015 138 [Show] [+]
Dynamika współczesnego słownictwa słowiańskiego w przestrzeni stylowo-funkcjonalnej .- Warszawa, 2017 142 [Show] [+]