iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Studia gramatyczne bułgarsko-polskie .- T. 4 : Modalność a inne kategorie językowe
Author/editor: pod red. Violetty Koseskiej-Toszewej i Małgorzaty Korytkowskiej
Publication place: Warszawa
Publisher: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Year: 1991
Series:
Prace Slawistyczne ; 91 [Show]
Pages: 131 s.
Languages: pol
Abstract: Tom kontynuuje zagadnienia związane z konfrontacją językową. Zawiera prace autorów prezentujących różne podejścia teoretyczne i metodologiczne związane z kategorią modalności na tle innych kategorii semantycznych. Na początku tomu znalazły się artykuły teoretyczne, w których przedstawiono ogólne propozycje opisu omawianej kategorii, natomiast kolejne prace mają bardziej szczegółowy charakter. (PK)
Author headings:
rd. Koseska-Toszewa, Violetta [Show]
rd. Korytkowska, Małgorzata [Show]
Keywords: gramatyka porównawcza, język bułgarski, język polski, kategoria semantyczna, modalność, opis konfrontatywny
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
Articles:
MINDAK-ZAWADZKA Jolanta: Admirativus w gramatycznej konfrontacji polsko-bułgarskiej .- Warszawa, 1991 [Show]
KERNER Aleksy: Bułgarskie konstrukcje typu štjach da dojda i ich polskie odpowiedniki .- Warszawa, 1991 [Show]
ROSZKO Roman: Funkcjonowanie bułgarskiego edin x w wybranych konstrukcjach indykatywnych i pozaindykatywnych warunkowych .- Warszawa, 1991 [Show]
KOSESKA-TOSZEWA Violetta, GARGOV Georgi: Kwantyfikacja, temporalność, modalność .- Warszawa, 1991 [Show]
LAŠKOVA Lili: Negacja a modalność : na materiale języka bułgarskiego i polskiego .- Warszawa, 1991 [Show]
ČOROLEEVA Marija: O normie modalnej przy kategorii stopnia .- Warszawa, 1991 [Show]
IVANOVA Malina: O wewnątrzkategorialnej klasyfikacji wykładników modalności .- Warszawa, 1991 [Show]
BOJAR Bożenna, KORYTKOWSKA Małgorzata: Problemy modelowania kategorii modalności a wykładniki leksykalne tej kategorii .- Warszawa, 1991 [Show]
MAZURKIEWICZ Antoni, KOSESKA-TOSZEWA Violetta: Sieciowe przedstawienie temporalności i modalności w zdaniach języka naturalnego .- Warszawa, 1991 [Show]
PETROWA-WASILEWICZ Alina: Wyrażenie mnogo w języku bułgarskim na tle innych intensywów i wyrażeń kwantyfikacyjnych w bułgarskim i polskim .- Warszawa, 1991 [Show]
MALDJIEVA Viara: Z problematyki relacji kategorii modalności i osoby .- Warszawa, 1991 [Show]