iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Admirativus w gramatycznej konfrontacji polsko-bułgarskiej
Author/editor: Jolanta Mindak
Published in: Studia gramatyczne bułgarsko-polskie .- T. 4 : Modalność a inne kategorie językowe .- Warszawa, 1991 [Show]
Pages: 53-59
Languages: pol
Abstract: W artykule przedstawiono problem wyodrębnienia admiratywności jako osobnej kategorii semantycznej w języku bułgarskim, której treści wyrażają znaczenia zaskoczenia czymś nieoczekiwanym z punktu widzenia mówiącego. Stanowi marginalną część bułgarskiego systemu werbalnego. W języku bułgarskim, macedońskim i albańskim wyrażana jest tymi samymi środkami morfologicznymi co kategoria imperceptywności, jednak w przeciwieństwie do wypowiedzeń imperceptywnych wypowiedzenia admiratywne są silnie nacechowane emocjonalnie i neutralne z punktu widzenia charakterystyki źródła komunikowanej informacji. W polszczyźnie treści admiratywne nie są zgramatykalizowane - sygnalizowane są intonacją, rzadziej środkami leksykalnymi. (PK)
Author headings:
au. Mindak-Zawadzka, Jolanta [Show]
Keywords: admirativus, admiratywność, gramatykalizacja, imperceptywność, język albański, język bułgarski, język polski, kategoria semantyczna, opis konfrontatywny, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych)
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]