iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Problemy modelowania kategorii modalności a wykładniki leksykalne tej kategorii
Author/editor: Bożena Bojar, Małgorzata Korytkowska
Published in: Studia gramatyczne bułgarsko-polskie .- T. 4 : Modalność a inne kategorie językowe .- Warszawa, 1991 [Show]
Pages: 39-52
Languages: pol
Abstract: Tematem artykułu są zagadnienia związane z teorią eksplicytnego opisu kategorii modalności, która obejmowałaby płaszczyznę semantyczną oraz wyznaczała jej zakres i podklasy. Najwięcej uwagi poświęcono zjawiskom leksykalnym, ponieważ przyjęto model opisu języka od płaszczyzny słownika do płaszczyzny gramatycznej. Za zdania nacechowane modalnie uznano takie, które mają nadwyżkę pod względem kategorii konieczności/możliwości. Wymienione problemy pozwalają na hipotezę, że możliwe jest stworzenie opisu zjawisk modalnych obejmujących podstawowe typy modalności - takie jak: deontyczna, ocena prawdziwości i z funktorem konieczności/możliwości - które uporządkowane byłyby hierarchicznie. Na samym szczycie znajdowałaby się modalność związana z oceną prawdziwości informacji. (PK)
Author headings:
ws. Bojar, Bożenna [Show]
ws. Korytkowska, Małgorzata [Show]
Keywords: kategoria semantyczna, metodologia, modalność, modalność deontyczna, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych), struktura semantyczna, wykładnik językowy, zdanie
Tags:
Classification:
1.1. General part. Problems of modern languages [Show]