iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Synchroniczne badania porównawcze systemów gramatycznych języków słowiańskich : zbiór studiów
Author/editor: pod red. Irydy Grek-Pabisowej i Lwa N. Smirnowa
Publication place: Warszawa
Publisher: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Year: 1992
Series:
Prace Slawistyczne ; 97 [Show]
Pages: 180 s.
Languages: pol, rus
Abstract: Artykuły zawarte w tomie stanowią pokłosie międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Moskwie w dniach 3-5 października 1989 r. przez Instytut Słowianoznawstwa i Bałkanistyki Akademii Nauk ZSRR w ramach współpracy z Instytutem Słowianoznawstwa PAN. W pracach zaprezentowane zostały koncepcje teoretyczno-metodologiczne i ich realizacja w opisie konfrontatywnym wybranych zagadnień językoznawczych na materiale języków słowiańskich. (PK)
Author headings:
rd. Grek-Pabisowa, Iryda [Show]
rd. Smirnov, Lev Nikandrovič [Show]
Keywords: 1989 r., języki słowiańskie, językoznawstwo konfrontatywne, materiały konferencyjne, metodologia, Moskwa, synchronia, system gramatyczny
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
Articles:
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: O kategorii partytywności w językach słowiańskich .- Warszawa, 1992 [Show]
KOSESKA-TOSZEWA Violetta: O проблемах описания категории темпоральности в болгарско-польской конфронтативной грамматике .- Warszawa, 1992 [Show]
SMIRNOV Lev Nikandrovič: O сопоставительном изучении способов глагольного действия в славянских языках .- Warszawa, 1992 [Show]
ZIENIUKOWA Jadwiga: Problemy morfologii i znaczenia liczebników w językach słowiańskich : polskie i rosyjskie liczebniki zbiorowe .- Warszawa, 1992 [Show]
KERNER Aleksy: Sposoby wyrażania męskoosobowości w języku polskim i bułgarskim .- Warszawa, 1992 [Show]
GREK-PABISOWA Iryda: Sposoby wyrażania natężenia cechy w wybranych językach słowiańskich : na materiale języka polskiego, rosyjskiego i ukraińskiego .- Warszawa, 1992 [Show]
MARYNIAKOWA Irena: Z problemów opisu deklinacji i koniugacji w gramatyce języka rosyjskiego dla Polaków .- Warszawa, 1992 [Show]
LEŠKOVA Ol'ga Oldržihovna: Аспекты сопоставительного изучения категории числа .- Warszawa, 1992 [Show]
KALNYN' Ljudmila Èduardovna: К вопросу о действии морфологической аналогии при разных типах ударения в славянских диалектах .- Warszawa, 1992 [Show]
DEMINA Evgenija Ivanovna: К вопросу о принципах сопоставительных исследований по грамматике .- Warszawa, 1992 [Show]
POPOVA Tat'jana Veniaminovna: Морфонологические чередования, обусловленные явлениями наращения и усечения субстантивных основ, в современных славянских литературных языках .- Warszawa, 1992 [Show]
MOLOŠNAJA Tat'jana Nikolaevna: Об аналитических формах императива в славянских языках .- Warszawa, 1992 [Show]
PETRUCHINA Elena Vasil'evna: Сопоставительное изучение категории глагольного вида в славянских языках и семантические универсалии .- Warszawa, 1992 [Show]
ERMAKOVA Majja Ivanovna: Так называемые прямыe genera verbi в серболужицких и русском литературных языках .- Warszawa, 1992 [Show]
OSIPOVA Marija Arkad'evna: Условия морфемной и словообразовательной адаптации заимствованных префиксальных элементов .- Warszawa, 1992 [Show]
Links:
Tekst dokumentu