iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Studia gramatyczne bułgarsko-polskie .- T. 5-6 : Konfrontacja językowa, słowotwórstwo, wybrane kategorie semantyczne
Author/editor: pod red. Violetty Koseskiej-Toszewej i Małgorzaty Korytkowskiej
Publication place: Warszawa
Publisher: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Year: 1993
Series:
Prace Slawistyczne ; 100 [Show]
Pages: 228 s.
Languages: pol
Abstract: Tom jest kontynuacją serii ściśle związanej z wielotomową "Gramatyką konfrontatywną bułgarsko-polską". Składa się z dwóch niezależnych części, z których pierwszą ("Słowotwórstwo a konfrontacja językowa") stanowią artykuły poświęcone słowotwórstwu w perspektywie konfrontatywnej, zaś drugą ("Wybrane kategorie semantyczne a konfrontacja językowa") konfrontatywne opracowania różnych kategorii semantycznych. W obrębie poszczególnych części artykuły są ułożone od bardziej ogólnych po bardziej szczegółowe. (MF)
Author headings:
rd. Koseska-Toszewa, Violetta [Show]
rd. Korytkowska, Małgorzata [Show]
Keywords: gramatyka porównawcza, język bułgarski, język polski, kategoria semantyczna, opis konfrontatywny, semantyka 2 (dyscyplina), słowotwórstwo 2 (dyscyplina)
Tags:
Classification:
3.1.1.3. Bulgarian. Word-formation [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.1.3. Polish. Word-formation [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
Articles:
DOLIŃSKI Ignacy: Bułgarskie nazwy środków czynności (NInstr) z sufiksem -tel .- Warszawa, 1993 [Show]
KAROLAK Stanisław: Czy istnieją przypadki głębokie w semantycznym systemie języka? : wokół "The Case for Case" Fillmore'a .- Warszawa, 1993 [Show]
BALTOVA Julija, SIATKOWSKI Janusz: Koncepcja opisu słowotwórstwa w konfrontatywnej gramatyce bułgarsko-polskiej .- Warszawa, 1993 [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: O konfrontatywnym opisie predykatorów bułgarskich i polskich : na przykładzie jednostek otwierających miejsce dla argumentu o wartości Experiencer .- Warszawa, 1993 [Show]
KOSESKA-TOSZEWA Violetta: O stanie / zdarzeniu : w świetle pewnych faktów słowotwórczych .- Warszawa, 1993 [Show]
MALDJIEVA Viara: Podstawowe założenia opisu kategorii semantycznej "modalność" w gramatyce konfrontatywnej .- Warszawa, 1993 [Show]
BOJAR Bożenna, KORYTKOWSKA Małgorzata: Problemy konfrontatywnego opisu tzw. czasowników denominalnych w języku bułgarskim i polskim .- Warszawa, 1993 [Show]
KERNER Aleksy: Problemy opisu kategorii rodzaju w języku polskim i bułgarskim .- Warszawa, 1993 [Show]
ROSZKO Roman: Semantyczna kategoria określoności/nieokreśloności i semantyczna kategoria ilości w języku polskim i bułgarskim .- Warszawa, 1993 [Show]
MALDJIEVA Viara: W sprawie słowotwórczych sposobów wyrażania semantycznej kategorii "modalność" .- Warszawa, 1993 [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata, KOSESKA-TOSZEWA Violetta: Z problematyki modalności imperceptywnej .- Warszawa, 1993 [Show]