iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Problemy konfrontatywnego opisu tzw. czasowników denominalnych w języku bułgarskim i polskim
Author/editor: Bożena Bojar, Małgorzata Korytkowska
Published in: Studia gramatyczne bułgarsko-polskie .- T. 5-6 : Konfrontacja językowa, słowotwórstwo, wybrane kategorie semantyczne .- Warszawa, 1993 [Show]
Pages: 29-49
Languages: pol
Abstract: Tematem artykułu są czasowniki o określonej strukturze syntaktycznej z rzeczownikową transformacją czasownikowego morfemu leksykalnego. W interpretacji materiału językowego wykorzystano założenia przyjęte dla opisu składniowego, gdzie cechy predykatora są interpretowane na poziomie semantycznym poprzez cechy struktury argumentowej. Materiał ograniczono do czasowników bezprefiksalnych i podzielono na dwa podzbiory: czasowniki z wbudowanym predykatem – w których wyróżniono podklasę czasowników kauzatywnych, np. bułg. pobàlgarjava, pogàrčavam, pol. poturczyć, zniemczyć, i niekauzatywnych, np. bułg. učitelstvuvam, pol. królować – oraz czasowniki z wbudowanym argumentem: miejsca, np. bułg. zagnezdjavam, pol. garażować; narzędzia, np. bułg. filtriram, pol. filtrować; z argumentem materii pomocniczej, np. bułg. asfaltiram, pol. asfaltować; z argumentem o wartości Objectivu, np. bułg. burenjasvam, pol. zachwaszczać się. Zestawienie i analiza poszczególnych par czasowników w obrębie podzbiorów pozwala stwierdzić, że oba systemy – ze względu na zasób najbardziej licznych typów semantycznych czasowników denominalnych – są sobie bliskie. Zarówno w polszczyźnie, jak i w języku bułgarskim podobne są efekty wbudowywania treści predykatywnych i argumentowych, a także konsekwencje semantyczne, które związane są z syntetyzowaniem się pewnych treści w procesie słowotwórczym. Różnice polegają na innej produktywności pewnych klas semantyczno-strukturalnych, co może powodować konieczność wyrażania w jednym systemie tych samych treści w sposób analityczny. (PK)
Author headings:
ws. Bojar, Bożenna [Show]
ws. Korytkowska, Małgorzata [Show]
Keywords: czasownik denominalny, język bułgarski, język polski, opis konfrontatywny, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych), składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), struktura predykatowo-argumentowa
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.1.3.2. Bulgarian. Verbal formation [Show]
8.2.1.3.2. Polish. Verbal formation [Show]