iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: O konfrontatywnym opisie predykatorów bułgarskich i polskich : na przykładzie jednostek otwierających miejsce dla argumentu o wartości Experiencer
Author/editor: Małgorzata Korytkowska
Published in: Studia gramatyczne bułgarsko-polskie .- T. 5-6 : Konfrontacja językowa, słowotwórstwo, wybrane kategorie semantyczne .- Warszawa, 1993 [Show]
Pages: 121-150
Languages: pol
Abstract: W artykule przedstawiono rozważania dotyczące opisu konfrontatywnego cech semantycznych i syntaktycznych predykatorów bułgarskich. Aby uniknąć atomizacji opisu, ich klasyfikacja powinna opierać się na relewantnych składniowo wartościach semantycznych. Predykatory otwierające miejsce dla fraz argumentowych o wartości Experiencer wyodrębnione zostają poprzez dwie cechy semantyczne: otwierają miejsce dla argumentu o cesze [+Anim], a w tej klasie odnoszą się do stanów / zdarzeń niepodlegających kontroli jednostki. Predykaty takie odnoszą się do procesów przebiegających w sferze emocjonalnej, doznaniowo-spostrzeżeniowej i kondycji intelektualnej jednostki. Analiza materiału językowego bułgarskiego i polskiego pozwala wskazać, że argumenty o wartości Experiencer nie są wbudowywane w leksem werbalny, lecz otwierane jest dla nich miejsce w strukturze zdaniowej. Dla zbiorów predykatorów niekauzatywnych charakterystyczna jest labilność pozycji argumentowych o wartości Experiencer, zaś przy predykatorach nacechowanych kauzatywnie taka fraza argumentowa usytuowana jest poza frazą podmiotową. Różnice pomiędzy dwoma językami polegają na odmiennej lokalizacji fraz argumentowych i typach struktur zdaniowych tworzonych przez predykatory. (PK)
Author headings:
au. Korytkowska, Małgorzata [Show]
Keywords: Experiencer, opis konfrontatywny, pozycja predykatowo-argumentowa, predykat 1 (składnik struktury predykatowo-argumentowej), struktura predykatowo-argumentowa, wyrażenie argumentowe, wyrażenie predykatywne
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]