iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku
Author/editor: red. nauk. Zofia Rudnik-Karwatowa
Publication place: Warszawa
Publisher: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Year: 2012
Series:
Prace Slawistyczne ; 136 [Show]
Pages: 188 s.
Languages: pol, etc.
Abstract: Tom zawiera artykuły na temat tendencji, zjawisk i procesów językowych zachodzących w słowotwórstwie i leksyce języków słowiańskich na przełomie XX i XXI w. Przedmiotem zainteresowania autorów są przede wszystkim zjawiska będące przejawem internacjonalizacji, determinologizacji i ekonomiczności w języku bułgarskim, polskim, słowackim, czeskim i rosyjskim oraz ogólnie w językach słowiańskich. (Bi)
Author headings:
rd. Rudnik-Karwatowa, Zofia [Show]
Keywords: 20-21 w., języki słowiańskie, słownictwo, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów), tendencja rozwojowa
Tags:
Classification:
1.1. General part. Problems of modern languages [Show]
1.4. General part. Lexicology [Show]
Inbound references:
Recenzja: KUL'PINA Valentina Grigor'evna, TATARINOV Viktor Andreevič: Современные славянские языки в академической славистике : процессы, тенденции, коммуникация и деривация .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2016 [Show]
Articles:
RANGELOVÁ Albena, TICHÁ Zdeňka: Dynamika abreviace a abreviačních útvarů : na českém jazykovém materiálu .- Warszawa, 2012 [Show]
RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Dynamika struktur złożeniowych w językach słowiańskich .- Warszawa, 2012 [Show]
OPAVSKÁ Zdeňka: K dynamice víceslovných pojmenování v současné češtině .- Warszawa, 2012 [Show]
BANASIAK Jakub: Nowe bułgarskie i polskie predykatory denominalne .- Warszawa, 2012 [Show]
JANOVEC Ladislav: Uzuálnost a okazionálnost v internetové komunikaci .- Warszawa, 2012 [Show]
BOSÁK Ján: Variantnosť ako najvýraznejšia charakteristika jazykových situácií v posledných dvoch desaťročiach .- Warszawa, 2012 [Show]
KOLKOVSKA Sija, BLAGOEVA Diana: Интернационализация на новата лекскика : върху материал от българския език .- Warszawa, 2012 [Show]
NEŠČIMENKO Galina Parfen'evna: Парные существительные женского рода со значением лица и их функционирование и эволюция в узусе русского, польского и чешского языков .- Warszawa, 2012 [Show]
BAKĂRDŽIEVA Ginka: Търговската марка – правни норми и речева употреба : върху материал от български език .- Warszawa, 2012 [Show]