iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Dynamika struktur złożeniowych w językach słowiańskich
Author/editor: Zofia Rudnik-Karwatowa
Published in: Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku .- Warszawa, 2012 [Show]
Pages: 171-188
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: Analiza struktur złożeniowych powstających i funkcjonujących we współczesnych językach słowiańskich pod wpływem języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego. Autorka omawia budowę, cechy gramatyczne, status oraz mechanizmy słowotwórcze badanych formacji, przytaczając przykłady z języka polskiego, rosyjskiego i czeskiego. Porównuje nowe struktury złożeniowe ze złożeniowcami i zestawieniami nazwowymi. Wnioski dotyczą zmian systemowych i typologicznych, jakie zaszły w językach słowiańskich w ciągu ostatnich piętnastu - dwudziestu lat. (Bi)
Author headings:
au. Rudnik-Karwatowa, Zofia [Show]
Keywords: 20/21 w., aglutynacja, analityzm języka, atrybucja, dynamika językowa, internacjonalizacja, języki słowiańskie, prepozycja, struktura złożeniowa, wpływ językowy, złożeniowiec
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
8.2.1.3.1. Polish. Nominal formation [Show]
9.2.1.3.1. Russian. Nominal formation [Show]
6.1.1.3.1. Czech. Nominal formation [Show]