iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Person

Main identity

Last name: Rudnik-Karwatowa
Given names: Zofia
Additional info:

Identities

Last name Given names Additional info Actions
Rudnik-Karwatowa Zofia [Show]

Documents

Role Description Type Actions
autor RUDNIK-KARWATOWA Zofia .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2012 [Recenzja pracy: MAZURKIEWICZ-SUŁKOWSKA Julia: Wyrażanie kategorii inchoatywności w językach polskim, bułgarskim i białoruskim .- Łódź, 2008] Journal article [Show]
autor RUDNIK-KARWATOWA Zofia .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1998 [Recenzja pracy: ZEMSKAJA Elena Andreevna: Словообразование как деятельность .- Москва, 1992] Journal article [Show]
autor RUDNIK-KARWATOWA Zofia .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2006 [Recenzja pracy: Nová slova v češtině : slovník neologizmů .- [1] .- Praha, 1998, Recenzja pracy: Nová slova v češtině : slovník neologizmů .- 2 .- Praha, 2004] Journal article [Show]
autor RUDNIK-KARWATOWA Zofia: 15 lat Językowej Komisji Slawistycznej .- "Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie" 2008 Journal article [Show]
autor RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Bibliografia prac naukowych Zdzisława Stiebera .- Warszawa, 2013 Book article [Show]
autor RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Blok tematyczny Komisji Słowotwórstwa afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów : XV Międzynarodowy Kongres Slawistów, Mińsk, 20–27 sierpnia 2013 .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2015 Journal article [Show]
autor RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Bloki tematyczne na XIV Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Ochrydzie : 10-16 września 2008 .- "Slavia Orientalis" 2009 Journal article [Show]
autor RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Derywaty dystrybutywne w tekście .- Warszawa, 2007 Book article [Show]
autor RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Dynamiczne procesy w słowiańskiej terminologii językoznawczej : na przykładzie nazw dyscyplin w języku polskim i rosyjskim .- Warszawa, 2017 Book article [Show]
autor RUDNIK-KARWATOWA Zofia: Dynamika struktur złożeniowych w językach słowiańskich .- Warszawa, 2012 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 84 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 [ Next >> (2) ] [ Last >| (9) ]

Related documents

Description Type Actions
Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury .- "Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie" 2009 Journal article [Show]
Stan slawistyki w Polsce .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
ROMANJUK Julìja Vìtalìïvna: Міжнародна конференція "Довкола інформаційно-пошукових систем і словотворення" : Варшава, Польща .- "Українська мова : науково-теоретичний журнал" 2017 Journal article [Show]