iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Nowe bułgarskie i polskie predykatory denominalne
Author/editor: Jakub Banasiak
Published in: Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku .- Warszawa, 2012 [Show]
Pages: 35-52
Note: Streszcz.: eng
Languages: pol
Abstract: W artykule opisano pozycje predykatowo-argumentowe Instrumental, Objective i Locative. Materiał wyekscerpowano z bułgarskich i polskich słowników neologizmów oraz źródeł internetowych. Analiza pozwoliła wskazać, że spośród różnych formalnych środków dwa sufiksy: polskie –owa- i bułgarskie –ва- są najbardziej produktywne w tworzeniu czasowników denominalnych. (PK)
Author headings:
au. Banasiak, Jakub [Show]
Keywords: czasownik denominalny, język bułgarski, język polski, neologizm, opis konfrontatywny, pozycja predykatowo-argumentowa, predykat 1 (składnik struktury predykatowo-argumentowej), wyrażenie predykatywne
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
8.2.1.3.2. Polish. Verbal formation [Show]
3.1.1.3.2. Bulgarian. Verbal formation [Show]