iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Парные существительные женского рода со значением лица и их функционирование и эволюция в узусе русского, польского и чешского языков
Author/editor: Галина П. Нещименко
Published in: Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku .- Warszawa, 2012 [Show]
Pages: 107-126
Note: Streszcz.: eng
Languages: rus
Abstract: Автор представляет историю употребления и актуальную ситуацию парных существительных женского рода со значением лица в польском, чешском и русском языках. Указывает историю исследований, посвященых этой теме, а также результаты эксперимента проведенного среди русских детей. Обращает внимание на то, что в середине XX в. исследуемый тип лексем был распространен в чешском языке, в польском использовались прежде всего формы мужского рода, а русский язык занимал промежуточное положение - в следующих годах, также под влиянием социологических факторов, ситуация в польском и русском языках динамическая. (MF)
Abstract 2: Autorka przedstawia historię użycia i aktualną sytuację par rzeczowników rodzaju żeńskiego oznaczających osobę w językach polskim, czeskim i rosyjskim. Prezentuje historię badań poświęconych temu zagadnieniu, a także wyniki eksperymentu przeprowadzonego wśród rosyjskich dzieci. Zwraca uwagę, że w połowie XX w. badany typ leksemów był rozpowszechniony w języku czeskim, w języku polskim dominowało użycie form męskich, zaś język rosyjski miał pozycję pośrednią - w latach późniejszych, również pod wpływem czynników socjologicznych, sytuacja w językach polskim i rosyjskim jest dynamiczna. (MF)
Author headings:
au. Neščimenko, Galina Parfen'evna [Show]
Keywords: 20/21 w., język czeski, język polski, język rosyjski, nazwa żeńska (w słowotwórstwie), nazwy kobiet, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów), sufiksacja, uzus językowy
Tags:
Classification:
6.1.1.3.1. Czech. Nominal formation [Show]
9.2.1.3.1. Russian. Nominal formation [Show]
8.2.1.3.1. Polish. Nominal formation [Show]
1.4.1. General part. Lexicology. Contrastive studies [Show]
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]