iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Търговската марка – правни норми и речева употреба : върху материал от български език
Author/editor: Гинка Бакърджиева
Published in: Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku .- Warszawa, 2012 [Show]
Pages: 9-33
Note: Streszcz.: eng
Languages: bul
Abstract: Авторката разглежда търговската марка като комплексен знак. Освен правни рамки и регистрация на търговската марка повече внимание отделя на: създаване на марковите имена, апелативизация, адаптация и интеграция на названието в системата на българския език. (JB)
Author headings:
au. Bakărdžieva, Ginka [Show]
Keywords: adaptacja językowa, apelatywizacja, chrematonimia 1 (zbiór chrematonimów), język bułgarski, pragmatyka 1 (użycie znaków językowych)
Tags:
Classification:
3.1.7. Bulgarian. Onomastics [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]