iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Variantnosť ako najvýraznejšia charakteristika jazykových situácií v posledných dvoch desaťročiach
Author/editor: Ján Bosák
Published in: Specyfika leksyki i słowotwórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku .- Warszawa, 2012 [Show]
Pages: 53-63
Note: Streszcz.: eng
Languages: slo
Abstract: Autor omawia wariantywność jako przedmiot zainteresowania slawistów oraz jako zjawisko charakterystyczne dla współczesnej leksyki słowackiej. Stwierdza, że równolegle funkcjonują różne normy językowe wpływające na wariantywność języka, wskazuje zakres i cele procesu kodyfikacji językowej, znaczenie nieliterackich wariantów języka dla rozwoju języków literackich oraz omawia zastosowanie kwalifikatorów stylistycznych w najnowszej leksykografii słowackiej. Wnioski dotyczą rozwoju nurtu językoznawstwa opartego na badaniu zastosowania języka w komunikacji (w odróżnieniu od wcześniejszych badań aspektu systemowego). (Bi)
Author headings:
au. Bosák, Ján [Show]
Keywords: 20-21 w., język słowacki, językoznawstwo normatywne, kodyfikacja, słownictwo, tendencja językowa, wariantywność
Tags:
Classification:
6.2.1. Slovak. Modern literary language [Show]
6.2.6. Slovak. Lexicology [Show]