iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Series

Title: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Documents in series

Description Actions
Słowotwórstwo języka doby staropolskiej : przegląd formacji rzeczownikowych .- Katowice, 1996 nr 1574 [Show] [+]
Studia slavistica et humanistica in honorem Nullo Minissi .- Katowice, 1997 nr 1595 [Show] [+]
SZYMONIUK Maja: Деструкция языка и новаторство художественного текста : по текстам Андрея Платонова .- Katowice, 1997 nr 1616 [Show] [+]
WITOSZ Bożena: Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji : zagadnienia struktury tekstu .- Katowice, 1998 nr 1636 [Show] [+]
Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczesnych języków słowiańskich .- T. 1 .- Katowice, 1997 nr 1664 [Show] [+]
SIUCIAK Mirosława: Język śląskich utworów scenicznych z lat 1864-1922 .- Katowice, 1998 nr 1692 [Show] [+]
ŻMIGRODZKA Bożena: Testament jako gatunek tekstu .- Katowice, 1997 nr 1698 [Show] [+]
Kultura, język, edukacja .- T. 2 .- Katowice, 1998 nr 1699 [Show] [+]
Topics in Phraseology : Theory and Practice .- Vol. 1 .- Katowice, 1998 nr 1701 [Show] [+]
Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczesnych języków słowiańskich .- T. 2 .- Katowice, 1998 nr 1702 [Show] [+]
KITA Małgorzata: Wywiad prasowy : język - gatunek - interakcja .- Katowice, 1998 nr 1717 [Show] [+]
Nowe czasy, nowe języki, nowe (i stare) problemy .- Katowice, 1998 nr 1720 [Show] [+]
Forum .- Vol. 1 : Studies in Comparative Literature and Translation .- Katowice ; Edmonton, 1998 nr 1725 [Show] [+]
BOREK Małgorzata: Predykaty wyrażające dyskomfort psychiczny w języku rosyjskim w konfrontacji z językiem polskim .- Katowice, 1999 nr 1745 [Show] [+]
KLESZCZOWA Krystyna: Staropolskie kategorie słowotwórcze i ich perspektywiczna ewolucja : rzeczowniki .- Katowice, 1998 nr 1748 [Show] [+]
BOGDANOWSKA-JAKUBOWSKA Ewa: Cross-Cultural Dimensions of Politeness in the Case of Polish and English .- Katowice, 1999 nr 1764 [Show] [+]
Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich .- T. 1 .- Katowice, 1999 nr 1765 [Show] [+]
JANOWSKA Aleksandra: Funkcje przestrzenne przedrostków czasownikowych w polszczyźnie .- Katowice, 1999 nr 1766 [Show] [+]
Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin .- Katowice, 1999 nr 1775 [Show] [+]
SELIMSKI Ljudvig: Християнските имена у българските католици : проблеми на усвояването .- Katowice, 1999 nr 1781 [Show] [+]
GRZENIA Jan: Język poetycki jako struktura polifoniczna : na materiale poezji polskiej XX wieku .- Katowice, 1999 nr 1785 [Show] [+]
WIDŁA Halina: Influence de la langue seconde sur la langue maternelle : les traces du français dans le polonais des résidents polonais en France : approche statistique .- Katowice, 1999 nr 1790 [Show] [+]
W kręgu kultury Słowian : księga pamiątkowa poświęcona 45-leciu pracy naukowo-dydaktycznej Pani Profesor dr hab. Henryki Czajki .- Katowice, 1999 nr 1811 [Show] [+]
Język w przestrzeni edukacyjnej .- Katowice, 2000 nr 1840 [Show] [+]
PASTUCHOWA Magdalena: Zmiany semantyczne i strukturalne czasowników odrzeczownikowych .- Katowice, 2000 nr 1851 [Show] [+]
BAJEROWA Irena: Polski język ogólny XIX wieku : stan i ewolucja .- T. 3 : Składnia, synteza .- Katowice, 2000 nr 1852 [Show] [+]
ŻMIGRODZKI Piotr: Właściwości składniowe analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych w języku polskim .- Katowice, 2000 nr 1876 [Show] [+]
Gatunki mowy i ich ewolucja .- T. 1 : Mowy piękno wielorakie .- Katowice, 2000 nr 1926 [Show] [+]
LOEWE Iwona: Konstrukcje analityczne w poezji Młodej Polski .- Katowice, 2000 nr 1939 [Show] [+]
Języki słowiańskie dziś : nowe fakty, nowe spojrzenia : księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Michałowi Blicharskiemu .- Katowice, 2001 nr 1949 [Show] [+]
Konfrontacja języków słowiańskich na poziomie leksyki, słowotwórstwa i składni .- Katowice, 2001 nr 1956 [Show] [+]
SOBCZYKOWA Joanna: Myśl o języku w komentarzu biblijnym ks. Jakuba Wujka .- Katowice, 2001 nr 1987 [Show] [+]
KOKOT Urszula: Metody przekładu niemieckich nazw medycznych na język polski .- Katowice, 2001 nr 1989 [Show] [+]
Język Artystyczny .- Katowice, 2001 nr 2004 [Show] [+]
W kręgu języka polskiego : śląsko-poznańskie kolokwia lingwistyczne .- Katowice, 2001 nr 2008 [Show] [+]
Stylistyka a pragmatyka .- Katowice, 2001 nr 2021 [Show] [+]
W kręgu Krabata : szkice o Juriju Brězanie, literaturze, kulturze i językach łużyckich .- Katowice, 2002 nr 2037 [Show] [+]
STAWNICKA Jadwiga: Aktionsarten w języku rosyjskim i ich niemieckie translaty .- Katowice, 2002 nr 2075 [Show] [+]
Pragmatyczne aspekty opisu języków wschodniosłowiańskich .- Katowice, 2003 nr 2076 [Show] [+]
Śląskie studia lingwistyczne .- Katowice, 2003 nr 2108 [Show] [+]
Porozmawiajmy o rozmowie : lingwistyczne aspekty dialogu .- Katowice, 2003 nr 2137 [Show] [+]
NIESPOREK-SZAMBURSKA Bernadeta: Językowy obraz pór roku i tradycji kulturowych w twórczości dzieci .- Katowice, 2004 nr 2183 [Show] [+]
Gatunki mowy i ich ewolucja .- T. 2 : Tekst a gatunek .- Katowice, 2004 nr 2193 [Show] [+]
Leksyka i gramatyka w tekście : konfrontatywne studia rusycystyczne .- Katowice, 2005 nr 2346 [Show] [+]
PANIC Idzi: Zachodniosłowiańska nazwa Niemcy w świetle źródeł średniowiecznych .- Katowice, 2007 nr 2488 [Show] [+]
Słowo i tekst .- T. 1 : Funkcjonowanie języka .- Katowice, 2008 nr 2544 [Show] [+]
TAMBOR Jolanta: Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna .- Katowice, 2008 nr 2634 [Show] [+]
TOŠOVIĆ Branko: Способы глагольного действия в сербском, хорватском и бошняцком языках .- Katowice, 2009 nr 2685 [Show] [+]
LEGOMSKA Julia: PAŃSTWO, NARÓD, OJCZYZNA w dawnej polszczyźnie : leksykalno-semantyczny opis pojęć .- Katowice, 2010 nr 2743 [Show] [+]
Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii .- Katowice, 2012 nr 2900 [Show] [+]
Jednostki języka w systemie i w mowie .- Katowice, 2015 nr 3344 [Show] [+]