iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Konfrontacja języków słowiańskich na poziomie leksyki, słowotwórstwa i składni
Author/editor: pod red. Piotra Czerwińskiego przy współpr. Małgorzaty Borek
Publication place: Katowice
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego
Year: 2001
Series:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1956 [Show]
Pages: 239 s.
Languages: pol, etc.
Abstract: Materiały z XXIV konferencji międzynarodowej zorganizowanej przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Sosnowiec, 1999 r.) (JB)
Author headings:
rd. Czerwiński, Piotr [Show]
rd. Borek, Małgorzata [Show]
Keywords: 1999 r., języki słowiańskie, materiały konferencyjne, opis konfrontatywny, składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), słownictwo, słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów), Sosnowiec
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
Articles:
BOREK Małgorzata: Filozoficzne korzenie predykatów stanu .- Katowice, 2001 [Show]
MALINOWSKA Bogumiła: Kresowe elementy gramatyczne i leksykalne w prozie Marii Rodziewiczówny .- Katowice, 2001 [Show]
CHUDYK Dorota: Łączliwość przysłówków gradualnych z rzeczownikami jakościowymi w języku rosyjskim i polskim .- Katowice, 2001 [Show]
STRAŚ Ewa: Peryfrazy w środkach masowego przekazu : na materiale prasy polskiej i rosyjskiej .- Katowice, 2001 [Show]
MOCARZ-KLEINDIENST Maria: Transformacje leksykalne w przekładzie wyrazów kategorii stanu .- Katowice, 2001 [Show]
LUBOCHA-KRUGLIK Jolanta: Współczesny slogan reklamowy : na materiale języka polskiego i rosyjskiego .- Katowice, 2001 [Show]
KSIĄŻEK Elżbieta: Wykładniki intensyfikacji uczucia miłości w rosyjskim tekście epistolarnym i jego polskim przekładzie .- Katowice, 2001 [Show]
CZAPIGA Zofia: Z badań nad deadiektywem w języku polskim i rosyjskim .- Katowice, 2001 [Show]
ABAŠINA Vìktorìja Mikolaïvna: Актуальное членение и сопоставительное изучение языков .- Katowice, 2001 [Show]
CHMJAL'NÌCKÌ Mìkolaj: Беларускамоўныя элементы ў творах Адама Плуга .- Katowice, 2001 [Show]
HARTUNG Jürgen: Глагольная плюральность в славянских языках : итеративность, дистрибутивность, продолжительность, интенсивность .- Katowice, 2001 [Show]
TIŠČENKO Oleg Volodimirovič: Міжобрядові лексичні зв'язки у слов'янськіх мовах : контрастивно-концептуальний підхід .- Katowice, 2001 [Show]
LACHUR Czesław: Некоторые наблюдения над синонимикой конструкций с т. наз. усредненным временем действия : на материале польского языка .- Katowice, 2001 [Show]
CZERWIŃSKI Piotr: Номинативные мотивационные коды и контрастивное изучение речевой узуальной семантики : польско-русские соответствия .- Katowice, 2001 [Show]
GVAZDOVÌČ Galìna: О когнитивном подходе к изучению русской и белорусской терминологии .- Katowice, 2001 [Show]
LAVRINENKO Alevtina: Праславянские корни модели: *D + дифтонгическое сочетание с носовым : семантическая реконструкция .- Katowice, 2001 [Show]
KOČAN Ìrina Mikolaïvna: Слова з мiжнародними термiноелементами у сучаснiй українськiй мовi .- Katowice, 2001 [Show]
FONTAŃSKI Henryk: Типы русских предложений с именной групой в именительном падеже под логическим ударением в сопоставлении с польским языком .- Katowice, 2001 [Show]
NELJUBA Anatolij: Усiчення як втiлення принципу економiї в словотвiрнiй номiнацiї .- Katowice, 2001 [Show]
KOSMEDA Tetjana Anatolìïvna: Философская мысль как фактор определения параметров категории оценки в языкознании : взгляды украинских философов конца XV- начала XVIII столетий .- Katowice, 2001 [Show]
KLÌŠČUN Galina, ČORNEN'KIJ Jaroslav Jaroslavovič: Функціональний статус жаронізмів в усному та писемному мовленні українців .- Katowice, 2001 [Show]