iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Актуальное членение и сопоставительное изучение языков
Author/editor: Виктория Абашина
Published in: Konfrontacja języków słowiańskich na poziomie leksyki, słowotwórstwa i składni .- Katowice, 2001 [Show]
Pages: 163-171
Note: Streszcz.: eng, pol
Languages: rus
Author headings:
au. Abašina, Vìktorìja Mikolaïvna [Show]
Keywords: język rosyjski, komunikacja językowa, presupozycja, składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), struktura polipredykatywna, struktura tematyczno-rematyczna, zdanie złożone podrzędnie
Tags:
Classification:
1.1. General part. Problems of modern languages [Show]
9.2.1.4. Russian. Syntax [Show]