iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Keyword

Descriptor: struktura tematyczno-rematyczna
Language: pol (polski)

Keyword versions

Word Language Descriptor Actions
struktura tematyczno-rematyczna polski (pol) [Show]
aktualne rozczłonkowanie zdania polski (pol) [Show]
funkcjonalna perspektywa zdania polski (pol) [Show]
актуальное членение предложения rosyjski (rus) [Show]
коммуникативная перспектива высказывания rosyjski (rus) [Show]
функциональная перспектива высказывания rosyjski (rus) [Show]
актуално членение на изречението bułgarski (bul) [Show]
тематично-рематична структура bułgarski (bul) [Show]
темо-ремна структура bułgarski (bul) [Show]
функционална изреченска перспектива bułgarski (bul) [Show]
aktuální větné členění czeski (cze) [Show]
funkční větná perspektiva czeski (cze) [Show]
větná perspektiva czeski (cze) [Show]
funkcionalna stavčna perspektiva słoweński (slv) [Show]
tematsko-rematska struktura słoweński (slv) [Show]
актуальне членування речення ukraiński (ukr) [Show]

[Show documents]