iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Języki słowiańskie dziś : nowe fakty, nowe spojrzenia : księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Michałowi Blicharskiemu
Author/editor: pod red. Henryka Fontańskiego przy współpr. Ewy Straś
Publication place: Katowice
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego
Year: 2001
Series:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1949 [Show]
Pages: 255 s.
Note: Streszcz.: eng, rus
Languages: pol, rus
Author headings:
rd. Fontański, Henryk [Show]
rd. Straś, Ewa [Show]
Keywords: Blicharski Michał (1935-1999), język współczesny, języki słowiańskie, księga pamiątkowa
Tags:
Classification:
1.6.3. Festschriften [Show]
1.1. General part. Problems of modern languages [Show]
Personal subject heading:
Blicharski, Michał [Show]
Articles:
STRAŚ Ewa: Apelatywizacja nazwiska obcego pochodzenia w języku polskim i rosyjskim .- Katowice, 2001 [Show]
Bibliografia prac Profesora Michała Blicharskiego .- Katowice, 2001 [Show]
TKACZEWSKI Dariusz: Charakterystyka funkcjonalna, leksykalna i stylistyczna czeskich tytułów prasowych .- Katowice, 2001 [Show]
BOŃKOWSKI Robert: Chorwackie złożenia rzeczownikowe : na przykładzie terminologii sportowej .- Katowice, 2001 [Show]
KRYZIA Władysław: Infinitivus a modalność wewnątrzzdaniowa : pojęcie możności .- Katowice, 2001 [Show]
LUBOCHA-KRUGLIK Jolanta: Językowe środki perswazji : na materiale polskich i rosyjskich tekstów reklamowych .- Katowice, 2001 [Show]
STAWNICKA Jadwiga: Kilka uwag o zmianach leksykalnych najnowszej polszczyzny .- Katowice, 2001 [Show]
SELIMSKI Ljudvig: Lubomir Andrejczin i słowotwórstwo bułgarskie .- Katowice, 2001 [Show]
SAMARDŽIJA Marko: Normy i najnowsze zmiany w języku chorwackim .- Katowice, 2001 [Show]
BOBRAN Marian: Okolicznikowe zdania stopnia i miary w składni polskiej i rosyjskiej .- Katowice, 2001 [Show]
KLESZCZOWA Krystyna: Produktywność modelu słowotwórczego a tendencje rozwojowe słownictwa .- Katowice, 2001 [Show]
LACHUR Czesław: Przestrzeń a językowy obraz świata .- Katowice, 2001 [Show]
MAŁCZAK Leszek: Słownictwo anemoniczne w języku chorwackim .- Katowice, 2001 [Show]
ZYCH Anna: Wpływ przewartościowań semantycznych na budowę gniazd słowotwórczych .- Katowice, 2001 [Show]
TOKARZ Emil: Współczesne standardy językowe dialektów sztokawskich .- Katowice, 2001 [Show]
BOREK Małgorzata: Zdziwienie niejedno ma imię : na materiale języka rosyjskiego i polskiego .- Katowice, 2001 [Show]
KOSMEDA Tetjana Anatolìïvna: Денотативно-сигнификативная "нейтрализация" лексического значения : коммуникативно-прагматические аспекты .- Katowice, 2001 [Show]
MAC'KO Ljubov': Лексические реализации темпорального дейксиса в поэтических текстах Виславы Шимборской : на материале оригинала и украинского перевода .- Katowice, 2001 [Show]
CZERWIŃSKI Piotr, NADEL-CZERWIŃSKA Małgorzata: Метафоры-вегетативы как дефинитивные средства речевого субъекта : в польском и русском языках .- Katowice, 2001 [Show]
KORJAKOVCEVA Elena Ivanovna: О методах объяснительного описания исторического словообразования славянских языков .- Katowice, 2001 [Show]
AKARTEL Michał: Продуктивность агентивных суффиксов иностранного происхождения в русском и польском литературных языках : на материале новых слов 70-х гг. .- Katowice, 2001 [Show]
ABAŠINA Vìktorìja Mikolaïvna: Сложное предложение как составляющая текста : особенности актуального членения .- Katowice, 2001 [Show]
FONTAŃSKI Henryk: Текстовая роль постпозитивного местоимения этот в русском языке .- Katowice, 2001 [Show]