iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: W kręgu języka polskiego : śląsko-poznańskie kolokwia lingwistyczne
Author/editor: pod red. Ewy Jędrzejko
Publication place: Katowice
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego
Year: 2001
Series:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2008 [Show]
Pages: 197 s.
Languages: pol
Abstract: Kolokwium lingwistyczne z udziałem śląskich i poznańskich językoznawców, 24-25 maja 2000 r. Organizatorzy: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i katowicki Oddział Polskiej Akademii Nauk - Sekcja Językoznawstwa. (TŚ)
Author headings:
rd. Jędrzejko, Ewa [Show]
Keywords: 2000 r., historia języka, język polski, język współczesny, Katowice, materiały konferencyjne
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
8.2.2. Polish. History of language [Show]
8.2.1. Polish. Modern literary language [Show]
Articles:
LOEWE Iwona: Analityzmy werbo-nominalne a młodopolski dekadentyzm : na przykładzie stanów mentalnych .- Katowice, 2001 [Show]
LISOWSKI Tomasz: Fonetyczne ślady normy średniowiecznych rękopisów w dwu edycjach "Żywota Pana Jezu Krysta" z 1522 roku .- Katowice, 2001 [Show]
ŻMIGRODZKI Piotr: Jak opisywać staropolskie konstrukcje z przyimkami? : uwagi z punktu widzenia nowszych modeli składniowych .- Katowice, 2001 [Show]
WITOSZ Bożena: Językowe wizualizacje kobiety w prozie Tadeusza Konwickiego .- Katowice, 2001 [Show]
VETULANI Grażyna: Kolokacje werbo-nominalne jako odrębne jednostki języka i ich zastosowanie .- Katowice, 2001 [Show]
KITA Małgorzata: Koncepcja oralności W.J. Onga a poglądy polskich badaczy języka mówionego .- Katowice, 2001 [Show]
MIKOŁAJCZAK Stanisław: Porównania w prozie artystycznej Waldemara Łysiaka .- Katowice, 2001 [Show]
TEODOROWICZ-HELLMAN Ewa: Semantyka pojęcia 'biały'/'biel' ('vit') w języku polskim i szwedzkim .- Katowice, 2001 [Show]
OSTASZEWSKA Danuta: Strach, lęk, przerażenie - możliwości konceptualizacji uczuć w języku i w tekście : przyczynek do badań .- Katowice, 2001 [Show]
SMERECZNIAK Małgorzata: Struktura składniowa i funkcje nagłówków we współczesnej prasie .- Katowice, 2001 [Show]
WALCZAK Bogdan: Uwagi o słownikach historycznych języka polskiego .- Katowice, 2001 [Show]
JĘDRZEJKO Ewa: W kręgu przemian języka i komunikacji - uwagi o pewnych zjawiskach w języku artystycznym .- Katowice, 2001 [Show]
SZCZYSZEK Michał: Wpływ kontekstu paradygmatycznego na strukturę semantyczną nowych derywatów na -owicz .- Katowice, 2001 [Show]
ZAGÓRSKI Zygmunt: Z badań nazewnictwa miasta Poznania .- Katowice, 2001 [Show]