iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin
Author/editor: pod red. Wiesława Banysia, Leszka Bednarczuka, Stanisława Karolaka
Publication place: Katowice
Publisher: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego
Year: 1999
Series:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1775 [Show]
Pages: 432 s.
Languages: pol, etc.
Author headings:
rd. Banyś, Wiesław [Show]
rd. Bednarczuk, Leszek [Show]
rd. Karolak, Stanisław [Show]
Keywords: językoznawstwo, księga pamiątkowa, Polański Kazimierz (1929-2009)
Tags:
Classification:
1.6.3. Festschriften [Show]
1. General part [Show]
Personal subject heading:
Polański, Kazimierz [Show]
Articles:
Bibliografia prac Profesora Kazimierza Polańskiego .- Katowice, 1999 [Show]
GUSSMANN Edmund: Complexity, consonantal strength and palatal assimilation in Polish .- Katowice, 1999 [Show]
BANYŚ Wiesław: Czy jeśli jest kwantyfikatorem? .- Katowice, 1999 [Show]
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Czy w kaszubskim ë zaszły jakieś zmiany w okresie od 1880 do 1960 roku? .- Katowice, 1999 [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: Diateza a predykatory analityczne w języku polskim i bułgarskim .- Katowice, 1999 [Show]
DĄMBSKA-PROKOP Urszula: Gramatyka kontrastywna a przekład .- Katowice, 1999 [Show]
POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Inaczej niż dotąd o kaszubskim kudiable .- Katowice, 1999 [Show]
FURDAL Antoni: Językoznawstwo wobec wielokulturowości .- Katowice, 1999 [Show]
WRÓBEL Henryk: Kilka uwag o zdaniach złożonych .- Katowice, 1999 [Show]
BOGUSŁAWSKI Andrzej: Kim był szatan z siódmej klasy? .- Katowice, 1999 [Show]
SCHATTE Czesława: Die kommunikative Leistung der Rückfrage am Beispiel des Deutschen und des Polnischen .- Katowice, 1999 [Show]
MAŃCZAK Witold: Kontrakcja a frekwencja .- Katowice, 1999 [Show]
SIATKOWSKI Janusz: Łużycki sufiks -awa w dialektach niemieckich Brandenburgii .- Katowice, 1999 [Show]
TABAKOWSKA Elżbieta: Nie jest najlepiej : comparativus i superlativus w gramatyce kognitywnej .- Katowice, 1999 [Show]
Nota biograficzna [Kazimierza Polańskiego] .- Katowice, 1999 [Show]
KREJA Bogusław: O akategorialnym przyrostku ekspresywnym -uchn- (por. mat-uchn-a, mal-uchn-y, płak-uchn-ać) .- Katowice, 1999 [Show]
RUSEK Jerzy: O niektórych określeniach pór roku w słowiańskich koliadnikach .- Katowice, 1999 [Show]
ŚWIDZIŃSKI Marek: O ograniczeniach aparatu pojęciowego schematów zdaniowych .- Katowice, 1999 [Show]
KAROLAK Stanisław: O pojęciu strukturalnego schematu zdania .- Katowice, 1999 [Show]
KOSESKA-TOSZEWA Violetta: O semantycznym porządku kwantyfikatorów w języku naturalnym i strukturze tematyczno-rematycznej zdania .- Katowice, 1999 [Show]
SCHENKER Alexander M.: O symilatywnej funkcji sufiksu -#k- w języku polskim .- Katowice, 1999 [Show]
LEWICKI Andrzej Maria: Od przysłowia do frazeologizmu .- Katowice, 1999 [Show]
GROCHOWSKI Maciej: Pleonazm i konwersja jako narzędzia analizy semantycznej .- Katowice, 1999 [Show]
NOWAKOWSKA-KEMPNA Iwona: Płodność heurystyczna wśród metod ewaluacji teorii lingwistycznych .- Katowice, 1999 [Show]
PUZYNINA Jadwiga: Polskie leksemy odpowiedzialny i odpowiedzialność na tle języków europejskich .- Katowice, 1999 [Show]
PISAREK Walery: Polskie słowa sztandarowe na tle porównawczym .- Katowice, 1999 [Show]
SZUPRYCZYŃSKA Maria: Pozycja składniowa celownika przy czasownikach mówić, powiedzieć .- Katowice, 1999 [Show]
WILKOŃ Aleksander: Prawo sylab otwartych w języku prasłowiańskim .- Katowice, 1999 [Show]
GREŃ Zbigniew: Problemy czesko-polskiego pogranicza językowego na Śląsku Cieszyńskim w świetle dokumentacji archiwalnej .- Katowice, 1999 [Show]
GRZEGORCZYKOWA Renata: Problemy dyskusyjne w interpretacji tzw. orzeczenia imiennego .- Katowice, 1999 [Show]
TOKARZ Emil: Rusini dawnej Jugosławii .- Katowice, 1999 [Show]
AMPEL Teresa: Rzeczowniki parametryczne i kwantytatywne w grupach imiennych .- Katowice, 1999 [Show]
CYGAN Jan: Rzut oka na semantykę znaków drogowych .- Katowice, 1999 [Show]
ARABSKI Janusz: Skojarzenia językowe w badaniach psycholingwistycznych .- Katowice, 1999 [Show]
BEDNARCZUK Leszek: Słowiańskie l' epentetyczne w perspektywie porównawczej .- Katowice, 1999 [Show]
BORYŚ Wiesław: Staropolskie śleżej, dialektalne ślezaj(a) i wyrazy pokrewne .- Katowice, 1999 [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: To, co… - centralna formuła słowiańskiej relatywizacji .- Katowice, 1999 [Show]
SMOCZYŃSKI Wojciech: Uwagi do etymologii słowiańskich .- Katowice, 1999 [Show]
KLESZCZOWA Krystyna, TERMIŃSKA Kamilla: Werbalne i niewerbalne sposoby nakłaniania .- Katowice, 1999 [Show]
KUCAŁA Marian: Wielofunkcyjność końcówek rzeczownikowych w historii polszczyzny .- Katowice, 1999 [Show]
HONOWSKA Maria: Wokół polskiej składni .- Katowice, 1999 [Show]
MOSZYŃSKI Leszek: Z historii słowiańskich przekładów peryfrastycznego imienia Boga-Elohim (Księga Wyjścia 3,14) : proces onomatyzacji zwrotu Jestem Który Jestem .- Katowice, 1999 [Show]
SZYMAŃSKI Tadeusz: Z semantyki i etymologii wyrazów pochodzenia onomatopeicznego w językach słowiańskich .- Katowice, 1999 [Show]
ZARON Zofia: Zależności różne formy .- Katowice, 1999 [Show]
KOCHMAN Stanisław: Англицизмы в "Письмах русского путешественника" Н.М. Карамзина .- Katowice, 1999 [Show]