iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Z historii języków łużyckich : zbiór studiów
Author/editor: pod red. Helmuta Faßke i Elżbiety Wrocławskiej
Publication place: Warszawa
Publisher: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Year: 1996
Series:
Język na Pograniczach ; 18 [Show]
Pages: 244 s.
Note: Mapy
Languages: pol, etc.
Abstract: Tom zawiera prace badaczy łużyckich, niemieckich i polskich z zakresu rozwoju systemu gramatycznego, leksyki, etymologii, onomastyki, socjolingwistyki, dialektologii, językoznawstwa normatywnego i historii kultury. (Bi)
Author headings:
rd. Faska, Helmut [Show]
rd. Wrocławska, Elżbieta [Show]
Keywords: historia języka, język dolnołużycki, język górnołużycki
Tags:
Classification:
7.2. Sorb Group. History of language [Show]
Inbound references:
Recenzja: DOLIŃSKI Ignacy .- "Zeszyty Łużyckie" 1998 [Show]
Recenzja: ŠĚRAKOWA Irena: Wo stawiznach a historiskej gramatice serbšćiny .- "Rozhlad : serbski kulturny časopis" 1999 [Show]
Articles:
WENZEL Walter: Anthroponomastische Beiträge zur sorbischen historischen Lautlehre .- Warszawa, 1996 [Show]
JENČ Helmut: Die Entwicklung der abstrakten Terminologie der obersorbischen Schriftsprache bis zum 19. Jahrhundert .- Warszawa, 1996 [Show]
WÖLKOWA Sonja: Jan Jurij Prokop Hančka jako gramatikar-racionalist a rozswětler .- Warszawa, 1996 [Show]
ZIENIUKOWA Jadwiga: Językowe środki perswazyjne w tekście o Polakach opublikowanym w piśmie serbołużyckim w początku XX wieku .- Warszawa, 1996 [Show]
KUNZE Peter: Die Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften in Görlitz und ihre Bibliothek .- Warszawa, 1996 [Show]
POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Raz jeszcze o leksykalnych związkach łużycko-kaszubskich .- Warszawa, 1996 [Show]
LEWASZKIEWICZ Tadeusz: Różnice ortograficzno-językowe między pierwszym (1728) i drugim (1742) wydaniem górnołużyckiej Biblii : na podstawie Mt 1-8, 9 .- Warszawa, 1996 [Show]
SCHUSTER-ŠEWC Heinz: Die Sprache des Michael Frentzel : ein Beitrag zur Dialektgrundlage der obersorbischen Schriftsprache .- Warszawa, 1996 [Show]
MARTI Roland: Wliw njerěcnych faktorow na mroki serbskego rěcnego wobłuka .- Warszawa, 1996 [Show]
WORNAR Edward: Wo etymologiji słowow z njeprawidłownym refleksom psł. *ę w serbšćinje .- Warszawa, 1996 [Show]
WROCŁAWSKA Elżbieta, WYSZOMIRSKA Agnieszka: Z badań nad historią języków łużyckich : prace z drugiej połowy XX wieku .- Warszawa, 1996 [Show]
FASKA Helmut: Z problematyki rozwoju łużyckich dualnych zaimków osobowych mej / mój, wej / wój i końcówek werbalnych -mej / -moj, względnie -łej / -łoj .- Warszawa, 1996 [Show]
SIATKOWSKA Ewa: Z zagadnień kształtowania się górnołużyckiego stylu biblijnego .- Warszawa, 1996 [Show]
HINZE Friedhelm: Zur Etymologie von slovinz. přïtï : ns. (na)pśismy 'steil, jäh' und Verwandtem : ein Adjektiv und seine Ableitungen innerhalb des Sinnbezirks "kommen(d)/gehen(d)" .- Warszawa, 1996 [Show]