iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Z badań nad historią języków łużyckich : prace z drugiej połowy XX wieku
Author/editor: Elżbieta Wrocławska, Agnieszka Wyszomirska
Published in: Z historii języków łużyckich : zbiór studiów .- Warszawa, 1996 [Show]
Pages: 13-52
Note: Streszcz.: ger
Languages: pol
Abstract: Omówienie stanu i perspektyw badań nad historią języków łużyckich. Za najważniejszą pozycję w literaturze przedmiotu uznano "Serbski rěčny atlas", tomy 11.-14. autorstwa H. Faski (Budyšin,1975-1993). Ponadto bazę materiałową stanowią artykuły zamieszczone w czasopiśmie "Lětopis" oraz prace w nim recenzowane. Omówiono publikacje dotyczące systemu gramatycznego (gramatyka historyczna w atlasie dialektologicznym, opracowania ogólne, interferencja językowa, fonetyka i fonologia, morfologia, składnia), leksyki (leksyka historyczna, opinie o słownikach), dialektologii historycznej, onomastyki, kształtowania się normy literackiej języków łużyckich. Zbadania wymagają według autorek: starsze zabytki łużyckie, wpływ dawnych autorów na kształtowanie się współczesnego języka literackiego, rozwój systemu gramatycznego, wpływ wielowiekowego kontaktu językowego łużycko-niemieckiego na system gramatyczny łużycczyzny, zagadnienia zewnętrznej historii języka oraz jej wpływu na stan dialektów i języków literackich, zakres i sfery ich użycia oraz perspektywy przetrwania. (Bi)
Author headings:
ws. Wrocławska, Elżbieta [Show]
ws. Wyszomirska, Agnieszka [Show]
Keywords: 20 w., Faska Helmut (1932-), historia języka, języki łużyckie, "Lětopis", "Serbski rěčny atlas", sorabistyka
Tags:
Classification:
7.2. Sorb Group. History of language [Show]
Personal subject heading:
Faska, Helmut [Show]