iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Z problematyki rozwoju łużyckich dualnych zaimków osobowych mej / mój, wej / wój i końcówek werbalnych -mej / -moj, względnie -łej / -łoj
Author/editor: Helmut Faßke ; przeł. E. Wrocławska
Published in: Z historii języków łużyckich : zbiór studiów .- Warszawa, 1996 [Show]
Pages: 169-181
Note: Streszcz.: ger
Languages: pol
Abstract: Krytyczne omówienie koncepcji E. Muki, F. Michałka i H. Šewca-Schustera na temat genezy innowacji łużyckich w zakresie form dualu. Autor odrzucił stwierdzenia, że górnołużyckie formy typu mój, wój, mamoj, kupiłoj powstały w wyniku wyrównania do zaimków dzierżawczych mój, twój, zapożyczenia dialektalnych form liczby mnogiej lub kontynuacji pluralnego *-mo. Formy te rozpowszechniły się tylko w dialektach z przejściem e po twardych wargowych w o i powstały z mej, wej, mamej, kupiłej w wyniku labializacji. (Bi)
Author headings:
au. Faska, Helmut [Show]
tł. Wrocławska, Elżbieta [Show]
Keywords: -łoj, -moj, czasownik, dualis, historia języka, innowacja językowa, języki łużyckie, końcówka, labializacja, mój, wój, zaimek osobowy
Tags:
Classification:
7.2. Sorb Group. History of language [Show]
7.1.2. Sorb Group. Morphology. Morphonology [Show]
Personal subject heading:
Muka, Arnošt [Show]
Michałk, Frido [Show]
Schuster-Šewc, Heinz [Show]