iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Anthroponomastische Beiträge zur sorbischen historischen Lautlehre
Author/editor: Walter Wenzel
Published in: Z historii języków łużyckich : zbiór studiów .- Warszawa, 1996 [Show]
Pages: 157-168
Note: Streszcz.: pol
Languages: ger
Abstract: W artykule przedstawiono zjawiska fonetyczne wybranych antroponimów łużyckich. Materiał został wyekscerpowany z książki W. Wenzela "Studien zu sorbischen Personennamen. Historisch-etymologisches Wörterbuch" (t. 2/1-2; Bautzen, 1991-1992). Wyszczególnione zostały zmiany w systemie samogłoskowym i spółgłoskowym, m.in. wymowa stłuż. /ĕ/, głuż. przejście /e/ w /o/ i zmiana /t’/, /d’/ w głuż. /ć/, /dź/ i dłuż. /ś/, /ź/. Zbadano także powstanie nagłosowych protez /w-/ i /h-/, które zachowały się w zapisach zgermanizowanych nazw miejscowych. Na podstawie zaprezentowanego materiału można stwierdzić, że badania antroponimiczne mają znaczny wpływ na pogłębianie wiedzy z zakresu historycznych procesów fonetycznych i pozwalają ustalić ich chronologizację. (PK)
Author headings:
au. Wenzel, Walter [Show]
Keywords: antroponimia 1 (zbiór antroponimów), fonetyka 1 (cechy fizyczne dźwięków mowy), historia języka, języki łużyckie, konsonantyzm, wokalizm
Tags:
Classification:
7.2. Sorb Group. History of language [Show]
7.1.1. Sorb Group. Phonetics. Phonology [Show]
7.7.1. Sorb Group. Anthroponymy [Show]
Personal subject heading:
Wenzel, Walter [Show]