iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Die Entwicklung der abstrakten Terminologie der obersorbischen Schriftsprache bis zum 19. Jahrhundert
Author/editor: Helmut Jentsch
Published in: Z historii języków łużyckich : zbiór studiów .- Warszawa, 1996 [Show]
Pages: 211-228
Note: Streszcz.: pol
Languages: ger
Abstract: Przedmiotem artykułu jest analiza leksyki abstrakcyjnej, która była używana w podstawowym łużyckim kanonie piśmienniczym w XIX w. Górnołużycki język literacki został podzielony na dwa okresy, których cezurą jest rok 1840. W zakresie omawianego słownictwa dla pierwszego okresu charakterystyczna jest duża liczba zapożyczeń niemieckich, występują liczne kalki słowotwórcze i formacje hybrydalne, natomiast odziedziczona leksyka słowiańska należy do sfery religijno-kościelnej. Drugi okres cechuje się dużą redukcją pożyczek niemieckich – zastępują je synonimy rodzime; znikają stare kalki niemieckie, w ich miejsce powstają nowe. Uwidacznia się silny wpływ języka czeskiego, czego wynikiem jest wzrost liczby bohemizmów w górnołużyckim języku literackim, pojawiają się liczne europeizmy. (PK)
Author headings:
au. Jenč, Helmut [Show]
Keywords: 19 w., bohemizm, europeizm, germanizm, hybryda, język górnołużycki, język literacki, kalka językowa, rzeczownik abstrakcyjny, slawizm, słownictwo, wpływ językowy, wyraz abstrakcyjny, zapożyczenie 2 (rezultat), zmiana językowa
Tags:
Classification:
7.6.1. Sorb Group. History of lexicon [Show]
7.1.3. Sorb Group. Word-formation [Show]
10.2. Other languages influence on Slavic languages [Show]