iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Studia z dialektologii polskiej i słowiańskiej
Author/editor: pod red. Wiesława Borysia i Władysława Sędzika
Publication place: Warszawa
Publisher: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy : "Omnitech Press"
Year: 1992
Series:
Język na Pograniczach ; 4 [Show]
Pages: 273 s.
Note: Mapy, wykr.
Languages: pol, etc.
Abstract: Tom poświęcony pamięci A. Zaręby zawiera prace z zakresu dialektologii historycznej oraz dotyczące współczesnych języków słowiańskich. W artykułach omówiono zagadnienia dialektologii polskiej, chorwackiej, serbskiej, słowackiej, czeskiej, macedońskiej, ukraińskiej, bułgarskiej oraz kaszubskiej. (Bi)
Author headings:
rd. Boryś, Wiesław [Show]
rd. Sędzik, Władysław [Show]
Keywords: dialektologia, dialektologia historyczna, język polski, języki słowiańskie, księga pamiątkowa, Zaręba Alfred (1921-1988)
Tags:
Classification:
1.6.3. Festschriften [Show]
8.2.3. Polish. Dialectology [Show]
1. General part [Show]
1.2. General part. Historical problems [Show]
Personal subject heading:
Zaręba, Alfred [Show]
Articles:
ĎUROVIČ L'ubomír: "Atlas slovenského jazyka" a jazyk mesta .- Warszawa, 1992 [Show]
Bibliografia publikacji Profesora Alfreda Zaręby .- Warszawa, 1992 [Show]
WITKOWSKI Wiesław: Elementy żargonu złodziejskiego we współczesnym języku ogólnopolskim .- Warszawa, 1992 [Show]
MAŃCZAK Witold: Formy kaszubskie typu sink .- Warszawa, 1992 [Show]
ORŁOŚ Teresa Zofia: Jacek Idzi Przybylski a pewne polonizmy w języku czeskim .- Warszawa, 1992 [Show]
VAŠEK Antonín: K statičnosti lingvogeografického zobrazení .- Warszawa, 1992 [Show]
MOSZYŃSKI Leszek: Kim był prasłowiański *žŕ̥-ьca/ьсь? .- Warszawa, 1992 [Show]
RIEGER Janusz: Kontynuanty *dj w ukraińskich gwarach nadsańskich : głównie na podstawie zapisów Stefana Hrabca .- Warszawa, 1992 [Show]
TOPOLIŃSKA Zuzanna: Lechicki vs "polski (z kaszubskim)", czyli raz jeszcze o statusie dialektów kaszubskich .- Warszawa, 1992 [Show]
SOLAK Elżbieta: Leksyka związana z medycyną i leczeniem w dwóch bułgarskich przekładach Biblii (1871 i 1925) .- Warszawa, 1992 [Show]
LONČARIĆ Mijo: Mjesto hrvatskoga kajkavskoga narječja u jezičnom kontinuumu .- Warszawa, 1992 [Show]
KURASZKIEWICZ Władysław: Nazwy robaków w łacińsko-polskim leksykonie Jana Mączyńskiego z 1564 r. .- Warszawa, 1992 [Show]
IVIĆ Milka: O gramatičkom razlikovanju neudatih ženskih osoba od udatih u nekim poljskim dijalektima .- Warszawa, 1992 [Show]
LASKOWSKI Roman: O języku polskich dzieci w Szwecji .- Warszawa, 1992 [Show]
REICHAN Jerzy: O niektórych polskich gwarowych kontynuantach prasłowiańskiego čechati .- Warszawa, 1992 [Show]
MLADENOVIĆ Aleksandar: Prilog o starom srpskohrvatskom vezniku na .- Warszawa, 1992 [Show]
KREJA Bogusław: Problem przymiotników typu (Lublin-) lubelski, (Kościerzyna) kościerski w języku polskim .- Warszawa, 1992 [Show]
KUCAŁA Marian: Profesor Alfred Zaręba (1921-1988) : dialektolog - onomasta - leksykolog .- Warszawa, 1992 [Show]
TRUSZKOWSKI Witold: Przemiany społeczne w zwierciadle przemian języka potocznego w Polsce współczesnej .- Warszawa, 1992 [Show]
GREŃ Zbigniew: Przyimki kierunkowe i miejscowe w gwarach południowocieszyńskich .- Warszawa, 1992 [Show]
VIDOESKI Božidar: Redukcja samogłosek nieakcentowanych w południowo-zachodnich dialektach macedońskich .- Warszawa, 1992 [Show]
LEEMING Henry: The Scholar's Sanctum : two version of chapter 98 Komenský's "Orbis Pictus" .- Warszawa, 1992 [Show]
SZCZEPAŃSKA Elżbieta: Skróty językowe a zjawisko uniwerbizacji : na materiale czeskim i polskim .- Warszawa, 1992 [Show]
SMOCZYŃSKI Wojciech: Slaw. ovadъ und lit. úodas .- Warszawa, 1992 [Show]
HABOVŠTIAK Anton: Slovosled v oravských nárečiach .- Warszawa, 1992 [Show]
ĆUPIĆ Drago: Srpskohrvatska prezimena nastala na osnovu naziva mjesta .- Warszawa, 1992 [Show]
OLESCH Reinhold: Šupargla - Kreisel : ein Beitrag zum "Atlas językowy Śląska" .- Warszawa, 1992 [Show]
MIECZKOWSKA Halina: Tendencje rozwojowe abstraktów odprzymiotnikowych .- Warszawa, 1992 [Show]
BEDNARCZUK Leszek: Uwagi o zjawisku wtórnej nosowości w gwarach polskich .- Warszawa, 1992 [Show]
RUSEK Jerzy: Z historii nazwy *bidlo w języku bułgarskim .- Warszawa, 1992 [Show]
BORYŚ Wiesław: Z reliktów leksykalnych dialektu kajkawskiego .- Warszawa, 1992 [Show]
POPOWSKA-TABORSKA Hanna: Z rozważań nad charakterem kaszubsko-śląskich nawiązań leksykalnych .- Warszawa, 1992 [Show]
LESZCZYŃSKI Zenon: Z zagadnień palatalności spółgłosek przed arT < *ŕ̥T .- Warszawa, 1992 [Show]
SZYMAŃSKI Tadeusz: Ze studiów nad słownictwem zabytku bułgarskiego "Tikveški sbornik" : ruta, rucho, svita .- Warszawa, 1992 [Show]
BASARA Jan: Zgoniny, trzyny, krzyżak, ograbki czyli grubsze odpadki przy młóceniu .- Warszawa, 1992 [Show]
BAJEROWA Irena: Zróżnicowanie regionalne rozwoju języka ogólnopolskiego XIX wieku : na materiale fleksji .- Warszawa, 1992 [Show]
KUCAŁA Marian: Związki leksykalne gwary Więciórki (woj. krakowskie) z literackim językiem słowackim .- Warszawa, 1992 [Show]
PEEV Kosta: За една малкупозната архаична црта на југоисточните македонски говори .- Warszawa, 1992 [Show]