iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Semantyka a konfrontacja językowa .- 1
Author/editor: pod red. Violetty Koseskiej-Toszewej i Danuty Rytel-Kuc
Publication place: Warszawa
Publisher: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Year: 1996
Pages: 255 s.
Languages: pol, etc.
Abstract: Tom składa się z artykułów poświęconych badaniom konfrontatywnym związanym z lingwistyką synchroniczną. Autorzy w poszczególnych tekstach prezentują zagadnienia semantyczne w takich językach, jak: bułgarski, polski, czeski, francuski, włoski, serbski, chorwacki, wietnamski i japoński. Prace w tomie podzielono na cztery działy tematyczne: Aspektualność i temporalność; Modalność; Określoność/nieokreśloność; Diateza i walencja; Zagadnienia leksykalne i słowotwórcze w ujęciu konfrontatywnym. (PK)
Author headings:
rd. Koseska-Toszewa, Violetta [Show]
rd. Rytel-Kuc, Danuta [Show]
Keywords: język współczesny, języki słowiańskie, opis konfrontatywny, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych)
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
Articles:
WIEMER Björn: Analityczne passivum w języku rosyjskim i polskim .- Warszawa, 1996 [Show]
GREŃ Zbigniew: Analiza sytuacyjna w badaniach konfrontatywnych leksyki .- Warszawa, 1996 [Show]
DALEWSKA-GREŃ Hanna: Badania konfrontatywne języków genetycznie i typologicznie bliskich - problem synonimiczności środków formalnych : na przykładzie konstrukcji z/s(a) Instr w funkcji predykatu dodanego w języku polskim i serbsko-chorwackim .- Warszawa, 1996 [Show]
GRZEGORCZYKOWA Renata: Badania semantyczno-porównawcze w aspekcie diachronicznym : na przykładzie słowiańskich przymiotników przestrzennych .- Warszawa, 1996 [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: Condensation de la structure sémantique de la phrase et analyse contrastive .- Warszawa, 1996 [Show]
PINTARIĆ Neda: Cztery poziomy ujęzykowienia kodu niewerbalnego w języku polskim i chorwackim .- Warszawa, 1996 [Show]
KOSESKA-TOSZEWA Violetta: Description de la temporalité au moyen de réseaux : exemple de l'aoriste et de l'imparfait en bulgare .- Warszawa, 1996 [Show]
VATER Heinz: Determination and quantification .- Warszawa, 1996 [Show]
ROSZKO Roman: Modus imperceptivus in the Polish and Lithuanian languages .- Warszawa, 1996 [Show]
LOTKO Edvard: Niektóre zagadnienia semantyczne słownictwa czeskiego i polskiego .- Warszawa, 1996 [Show]
MINDAK-ZAWADZKA Jolanta: O interpretacji czasowników z dwojaką charakterystyką walencyjną .- Warszawa, 1996 [Show]
HOANG Thanh Vinh: On the Petri nets in the language comparison : by the examples in Vietnamese and Polish .- Warszawa, 1996 [Show]
GUIRAUD-WEBER Marguerite: Struktura semantyczna osoby nieokreślonej w języku rosyjskim i francuskim .- Warszawa, 1996 [Show]
WŁODARCZYK Hélène: Les traits sémantiques du sujet "anonyme" en polonais, russe et français .- Warszawa, 1996 [Show]
HOLVOET Axel: Uwagi o "partytywności" : na materiale słowiańskim i bałtofińskim .- Warszawa, 1996 [Show]
RYTEL-KUC Danuta: Wzorce zdaniowe w niemiecko-polskiej gramatyce konfrontatywnej .- Warszawa, 1996 [Show]
KĄTNY Andrzej: Zur kumulativen Aktionsart im Polnishen und deren Äquivalenten im Deutschen .- Warszawa, 1996 [Show]
BALTOVA Julija: Възможности и граници на подхода от значение към форма в съпоставителното словообразуване .- Warszawa, 1996 [Show]
MALDJIEVA Viara: Теоретические сопоставительные исследования и дефиниция семантической категории "модальность" .- Warszawa, 1996 [Show]