iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Analityczne passivum w języku rosyjskim i polskim
Author/editor: Björn Wiemer
Published in: Semantyka a konfrontacja językowa .- 1 .- Warszawa, 1996 [Show]
Pages: 167-178
Note: Tab.
Languages: pol
Abstract: Artykuł poświęcono analizie konfrontatywnej konstrukcji biernych charakteryzujących się diatezą nacechowaną w językach polskim i rosyjskim. Strona rozumiana jest jako pojęcie odnoszące się do opisu formalnego struktury składniowej, diateza - do płaszczyzny funkcjonalnej. Autor rozdziela konstrukcje o znaczeniu rezultatywnym i mające znaczenie czynnościowe. Analiza pozwala na wniosek, że w języku rosyjskim predykaty rozróżniające diatezę nienacechowaną i nacechowaną są mniej liczne niż w języku polskim. Udział predykatów o diatezie nacechowanej ze znaczeniem iteratywnym i/lub duratywnym w zbiorze rosyjskim jest większy niż w polszczyźnie. W języku rosyjskim wykorzystywany jest przechodni wzorzec zdaniowy, aby wyeliminować ze struktury składniowej argument nadrzędny, będący przejawem semantycznej roli agensa. (PK)
Author headings:
au. Wiemer, Björn [Show]
Keywords: diateza, język polski, język rosyjski, opis konfrontatywny, predykat 1 (składnik struktury predykatowo-argumentowej), semantyka 1 (znaczenie znaków językowych), strona bierna, struktura składniowa
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
9.2.1.4. Russian. Syntax [Show]
9.2.5. Russian. Semantics. Pragmatics [Show]