iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Condensation de la structure sémantique de la phrase et analyse contrastive
Author/editor: Małgorzata Korytkowska
Published in: Semantyka a konfrontacja językowa .- 1 .- Warszawa, 1996 [Show]
Pages: 149-154
Languages: fre
Abstract: La contribution présente les processus de condensation concernant les positions des prédicats et des arguments. On analyse les exemples des phrases bulgares et polonaises qui sont sémantiquement identiques. On constate que l'étendue de la condensation qui s'effectue à la suite des phénomènes de lexicalisation et de syntaxe, est spécifique dans chacune des deux langues (polonaise et bulgare). Les phrases synonimiques (polonaises et bulgares) peuvent se situer différemment dans la hiérarchie des processus de condensation. (Bi)
Abstract 2: W artykule omówiono procesy kondensacji dotyczące pozycji predykatowo-argumentowych. Analizie poddane zostały przykłady zdań identycznych semantycznie w języku bułgarskim i polskim. Stwierdzono, że zasięg kondensacji, która zachodzi na skutek zjawisk leksykalizacji i składniowych, jest odrębny dla każdego z analizowanych języków (polskiego i bułgarskiego). W hierarchii procesów kondensacji zdania synonimiczne (w języku polskim i bułgarskim) mogą być usytuowane odmiennie. (Bi)
Author headings:
au. Korytkowska, Małgorzata [Show]
Keywords: analiza kontrastywna, język bułgarski, język polski, kondensacja, semantyka 1 (znaczenie znaków językowych), składnia 1 (tworzenie wyrażeń złożonych), struktura predykatowo-argumentowa, struktura semantyczna, zdanie
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics [Show]
8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics [Show]
3.1.1.4. Bulgarian. Syntax [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]