iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Article

[Add to basket]

Title: Badania konfrontatywne języków genetycznie i typologicznie bliskich - problem synonimiczności środków formalnych : na przykładzie konstrukcji z/s(a) Instr w funkcji predykatu dodanego w języku polskim i serbsko-chorwackim
Author/editor: Hanna Dalewska-Greń
Published in: Semantyka a konfrontacja językowa .- 1 .- Warszawa, 1996 [Show]
Pages: 143-148
Languages: pol
Abstract: Celem konfrontacji języków polskiego i serbsko-chorwackiego jest wypracowanie mechanizmów generowania poprawnych przekładów zdań. Do realizacji celu zastosowano metodę badań opartą na przypisaniu cechom semantycznym zdania określonych środków formalnych. Na podstawie analizy przykładów z obu języków można stwierdzić, że w konfrontacji języków bliskich typologicznie i blisko spokrewnionych ważne jest określenie zakresu funkcji konkretnego środka w badanym języku i podanie jego ekwiwalentu w systemie drugiego języka. Pozwala to uzyskać reguły przekładowe jednostek z uwzględnieniem struktury gramatycznej, semantycznej i leksykalnej. (PK)
Author headings:
au. Dalewska-Greń, Hanna [Show]
Keywords: ekwiwalent przekładowy, język polski, język serbsko-chorwacki, narzędnik, opis konfrontatywny, s(a), synonimia, środek gramatyczny, wyrażenie predykatywne, wyrażenie przyimkowe, z
Tags:
Classification:
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
1.1.2. General part. Problems of modern languages. Problems of translation [Show]
4.1.4. Serbo-Croatian group. Syntax [Show]
8.2.1.4. Polish. Syntax [Show]