iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Book

[Add to basket]

Title: Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji : materiały z 4 konferencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Katowice 27-29 września 2000 r.
Author/editor: red. tomu Krystyna Kleszczowa, Ludwig Selimski
Publication place: Katowice
Publisher: "Gnome"
Year: 2000
Pages: 208 s.
Note: Il., tab.
Languages: pol, etc.
Abstract: Tom zawiera referaty wygłoszone na cyklicznej konferencji zorganizowanej w ramach działalności Komisji Słowotwórstwa Języków Słowiańskich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Konferencja odbyła sie w dniach 27-29 września 2000 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W tekstach referatów poruszone zostały zagadnienia historyczne i współczesne nominacji w językach słowiańskich. (Bi)
Author headings:
rd. Kleszczowa, Krystyna [Show]
rd. Selimski, Ljudvig [Show]
Keywords: 2000 r., języki słowiańskie, Katowice, materiały konferencyjne, Międzynarodowy Komitet Slawistów. Komisja Słowotwórstwa Języków Słowiańskich, nominacja 1 (procedura), słowotwórstwo 1 (tworzenie wyrazów), słowotwórstwo 2 (dyscyplina)
Tags:
Classification:
1.6.6.2. Conferences. Congresses [Show]
1.1. General part. Problems of modern languages [Show]
1.1.1. General part. Problems of modern languages. Contrastive studies [Show]
1.2. General part. Historical problems [Show]
Inbound references:
Recenzja: KORJAKOVCEVA Elena Ivanovna .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2003 [Show]
Recenzja: JALYNCAVA Ìryna .- "Беларуская лінгвістыка" 2003 [Show]
Recenzja: KOMÁREK Karel .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 2002 [Show]
Articles:
PASTUCHOWA Magdalena: Kierunki leksykalizacji struktur słowotwórczych .- Katowice, 2000 [Show]
FURDÍK Juraj: Motywacja słowotwórcza między innymi typami motywacji leksykalnej .- Katowice, 2000 [Show]
NAGÓRKO Alicja: Nomen, nominacja, nominalizacja .- Katowice, 2000 [Show]
WASZAKOWA Krystyna: Rozkładalność i kompozycjonalność struktur słowotwórczych : na przykładzie neologizmów w polszczyźnie końca XX w. .- Katowice, 2000 [Show]
MARTINCOVÁ Olga: Synonymie a antonymie u slovotvorných neologizmů .- Katowice, 2000 [Show]
BUZÁSSYOVÁ Klára: Syntagmatická a paradigmatická dimenzia jednotiek nominácie : k problému textových a lexikónových jednotiek nominácie .- Katowice, 2000 [Show]
KALB Helmut: Varijante nominacije u srpskom i hrvatskom jeziku .- Katowice, 2000 [Show]
KREJA Bogusław: Zagadnienie derywacji kompletywnej (wypełniającej) .- Katowice, 2000 [Show]
JANOWSKA Aleksandra: Związki frazeologiczne w funkcji podstaw słowotwórczych .- Katowice, 2000 [Show]
NEŠČIMENKO Galina Parfen'evna: Активизация использования словообразования в языке публичной коммуникации в конце столетия .- Katowice, 2000 [Show]
ERMAKOVA Ol'ga Pavlovna: Взаимодействие двух систем частей речи (местоименной и знаменательной) при образовании составных номинаций .- Katowice, 2000 [Show]
LUKAŠANEC Aljaksandr: Граматычныя аспекты словаўтваральнай парадыгматыкі .- Katowice, 2000 [Show]
OHNHEISER Ingeborg: Еще раз об опосредствованной мотивации .- Katowice, 2000 [Show]
MANUČARJAN Ruben Stepanovič: К соотношению мотивации и номинации в словообразовании .- Katowice, 2000 [Show]
SELIMSKI Ljudvig: Калки и калкиране в българския език .- Katowice, 2000 [Show]
CHARYTONČYK Zìnaìda: Лексические поля и словообразовательные процессы .- Katowice, 2000 [Show]
ULUCHANOV Igor' Stepanovič: Мотивированное слово в синонимическом ряду .- Katowice, 2000 [Show]
NÌKÌCEVÌČ Aljaksej: Несловообразовательные номинации как потенциал "развития" деривационного гнезда .- Katowice, 2000 [Show]
KUBRJAKOVA Elena Samojlovna: О разноструктурных единицах номинации и месте производного слова среди этих единиц .- Katowice, 2000 [Show]
GORTAN PREMK Darinka: О семантици и структури деривата .- Katowice, 2000 [Show]
CHO Nam-Shin: О синтаксическом потенциале русских существительных с суффиксом -тель .- Katowice, 2000 [Show]
MILOSLAVSKIJ Igor' Grigor'evič: Синонимические и квазисинонимические отношения между лексическими и словообразовательными средствами в активной грамматике русского языка : каким можно, а каким нельзя стать по-русски .- Katowice, 2000 [Show]
MENGEL Swetlana: Словообразование и другие виды номинации в переводческих решениях С. Тодорского .- Katowice, 2000 [Show]
KORJAKOVCEVA Elena Ivanovna: Словообразование и заимствование : о роли заимствований в развитии и преобразовании словообразовательных типов и категорий русского языка .- Katowice, 2000 [Show]
TOŠOVIĆ Branko: Сложные глаголы .- Katowice, 2000 [Show]
FERRAND Marcel: Сопоставление некоторых современных русских приставок с соответствующими предлогами .- Katowice, 2000 [Show]
PETRUCHINA Elena Vasil'evna: Специфика словообразовательной глагольной номинации : на материале русского, западнославянских и болгарского языков .- Katowice, 2000 [Show]
VINOGRADOVA Valentina Nikolaevna: Структура определений и определительных конструкций в поэтической речи .- Katowice, 2000 [Show]
ZEMSKAJA Elena Andreevna: Функции словообразования в языке русского зарубежья .- Katowice, 2000 [Show]